Åpenbaringen 5:1–14

5  Jeg så at han som satt på tronen,+ hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet på den på begge sider,* og den var tett forseglet med sju segl.  Og jeg så en sterk engel som ropte høyt: «Hvem er verdig til å åpne bokrullen og bryte seglene på den?»  Men det var ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne bokrullen eller se i den.  Jeg begynte å gråte sårt fordi ingen ble funnet verdig til å åpne bokrullen eller til å se i den.  Men en av de eldste sa til meg: «Slutt med å gråte. Se, Løven av Judas stamme,+ Davids rot,+ har seiret+ og kan åpne bokrullen og de sju seglene.»  Og jeg så et lam+ som sto i midten der tronen og de fire levende skapningene var, og med de eldste+ omkring seg. Det så ut som om det var blitt slaktet,+ og det hadde sju horn og sju øyne. Øynene står for Guds sju ånder+ som er blitt sendt ut til hele jorden.  Straks gikk Lammet fram og tok bokrullen ut av den høyre hånden til ham som satt på tronen.+  Da det tok bokrullen, kastet de fire levende skapningene og de 24 eldste+ seg ned for Lammet. Hver av dem hadde en harpe, og de hadde gullskåler som var fulle av røkelse. (Røkelsen står for de helliges bønner.)+  Og de synger en ny sang:+ «Du er verdig til å ta bokrullen og åpne seglene på den. For du ble slaktet, og med ditt blod har du kjøpt mennesker til Gud+ fra hver stamme og hvert språk og hvert folk og hver nasjon.+ 10  Og du har gjort dem til et kongerike+ og til prester for vår Gud,+ og de skal herske som konger+ over jorden.» 11  Og jeg så, og jeg hørte en røst av mange engler omkring tronen og de levende skapningene og de eldste, og tallet på dem var myriader av myriader* og tusener av tusener.+ 12  De sa med høy røst: «Lammet, som ble slaktet,+ er verdig til å få makten og til å få rikdom og visdom og styrke og ære og herlighet og velsignelse.»+ 13  Og jeg hørte hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden+ og på havet, ja alle sammen, si: «Velsignelsen og æren+ og herligheten og makten tilhører for evig og alltid+ Ham som sitter på tronen,+ og Lammet.»+ 14  De fire levende skapningene sa: «Amen!», og de eldste kastet seg ned og tilba.

Fotnoter

Bokst.: «på innsiden og på baksiden».
El.: «titusener ganger titusener».

Studienoter

Multimedia