Jehovas vitner deltar ikke i krig av følgende grunner:

  1. Lydighet mot Gud. Bibelen sier at Guds tjenere skulle «smi sine sverd om til plogskjær» og «ikke mer lære å føre krig». – Jesaja 2:4.

  2. Lydighet mot Jesus. Jesus sa til apostelen Peter: «Stikk ditt sverd på plass igjen, for alle som griper til sverd, skal omkomme ved sverd.» (Matteus 26:52) Jesus viste ved dette at hans etterfølgere ikke skulle gripe til våpen.

    Jesu etterfølgere retter seg etter hans befaling om ‘ikke å være en del av verden’ ved at de er helt nøytrale i politiske spørsmål. (Johannes 17:16) De protesterer ikke mot militæraksjoner og forsøker ikke å hindre dem som velger å tjenestegjøre i de væpnede styrker.

  3. Kjærlighet til andre. Jesus sa til sine etterfølgere at de skulle «elske hverandre». (Johannes 13:34, 35) De ville derfor utgjøre et internasjonalt brorskap der ingen av medlemmene noen gang ville kjempe mot sin bror eller søster i krig. – 1. Johannes 3:10–12.

  4. De første kristnes eksempel. Oppslagsverket Encyclopedia of Religion and War sier: «Jesu tidligste etterfølgere tok avstand fra krig og militærtjeneste», for de var klar over at den slags var «uforenelig med Jesu etikk om kjærlighet og med befalingen om å elske sine fiender». Og den tyske teologen Peter Meinhold sa om disse første kristne: «Å være kristen ble betraktet som uforenelig med å være soldat.»

Bidrar i samfunnet

Jehovas vitner er nyttige samfunnsborgere og utgjør ingen trussel mot sikkerheten i de landene der de bor. Vi viser respekt for myndighetene, i tråd med disse bibelske påbudene:

  • «Hver sjel skal underordne seg under de høyere myndigheter.» – Romerne 13:1.

  • «Betal da tilbake til keiseren de ting som keiserens er, men til Gud de ting som Guds er.» – Matteus 22:21.

Vi holder derfor loven, betaler skatt og er samarbeidsvillige når det gjelder det myndighetene gjør for å fremme offentlig velferd.