1. Johannes 3:1–24

3  Se hvor stor kjærlighet vår Far* har vist oss+ – vi får kalles Guds barn!+ Og det er vi. Men verden kjenner oss ikke,+ for den har ikke lært ham å kjenne.+  Mine kjære, nå er vi Guds barn,+ men det er ennå ikke blitt gjort kjent hva vi skal bli.+ Vi vet at når han blir åpenbart,* skal vi bli lik ham, for vi skal se ham slik som han er.  Og alle som har dette håpet, som er basert på ham, renser seg,+ siden han er ren.  Den som praktiserer synd, gjør seg skyldig i lovbrudd,* for synd er lovbrudd.  Dere vet også at Jesus ble gjort kjent for å ta bort våre synder,+ og det er ingen synd i ham.  Den som fortsetter å være forent med ham, praktiserer ikke synd.+ Ingen som praktiserer synd, har sett ham eller lært ham å kjenne.  Mine barn, la ingen villede dere. Den som gjør det som er rett, er rettferdig, slik Jesus er rettferdig.  Den som praktiserer synd, lar seg lede av Djevelen, for Djevelen har syndet fra begynnelsen.*+ Grunnen til at Guds Sønn ble gjort kjent, var at han skulle gjøre ende på Djevelens gjerninger.+  Den som er født av Gud, praktiserer ikke synd,+ for det Gud har sådd, blir i ham. Han kan ikke praktisere synd, for han er født av Gud.+ 10  Slik kan man tydelig se hvem som er Guds barn, og hvem som er Djevelens barn: Den som ikke gjør det som er rett, og som ikke elsker sin bror, lar seg ikke lede av Gud.+ 11  For dette er det budskapet som dere har hørt fra begynnelsen: Vi skal elske hverandre+ 12  og ikke være som Kain, som lot seg lede av den onde og drepte sin bror.+ Og hvorfor drepte han ham? Fordi hans egne gjerninger var onde,+ mens brorens var rettferdige.+ 13  Brødre, ikke vær overrasket over at verden hater dere.+ 14  Vi vet at vi er gått over fra døden til livet,+ for vi elsker brødrene.+ Den som ikke elsker, er fortsatt i døden.+ 15  Den som hater sin bror, er en morder,+ og dere vet at ingen morder har evig liv i seg.+ 16  Vi har lært hva kjærlighet er, fordi han ga sitt liv* for oss.+ Og vi er forpliktet til å gi vårt liv* for våre brødre.+ 17  Den som har de materielle tingene han trenger, og ser sin bror lide nød og likevel ikke vil vise ham medfølelse, hvordan kan han ha kjærlighet til Gud?+ 18  Mine barn, vår kjærlighet må ikke bare vise seg i ord+ – den må være ekte+ og vise seg i handling.+ 19  Slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal gi vårt hjerte ro framfor ham,* 20  uansett hva vårt hjerte måtte fordømme oss for. For Gud er større enn vårt hjerte og vet alt.+ 21  Mine kjære, hvis vårt hjerte ikke fordømmer oss, kan vi vende oss til Gud med frimodighet.+ 22  Og uansett hva vi ber om, så får vi det fra ham,+ fordi vi holder hans bud og gjør det som gleder ham. 23  Ja, dette er hans bud: Vi skal tro på hans Sønns, Jesu Kristi,+ navn og elske hverandre,+ slik som han ga oss påbud om. 24  Den som holder hans bud, fortsetter å være forent med Gud, og Gud vil være forent med ham.+ Og på grunn av den ånden som han ga oss, vet vi at han fortsetter å være forent med oss.+

Fotnoter

Bokst.: «Faren».
El.: «tilkjennegitt».
El.: «lovløshet». Uttrykket sikter ofte til det at man ignorerer Guds lover.
El.: «helt siden han begynte».
El.: «sin sjel».
El.: «vår sjel».
El.: «overbevise vårt hjerte om at Gud elsker oss».

Studienoter

Multimedia