Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Hvorfor kaller ikke Jehovas vitner møtelokalet sitt for en kirke?

Hvorfor kaller ikke Jehovas vitner møtelokalet sitt for en kirke?

Det greske ordet som i noen bibeloversettelser blir gjengitt med «kirke», refererer til en gruppe tilbedere, ikke til den bygningen de samles i.

Legg merke til dette eksemplet: Da apostelen Paulus skrev til de kristne i Roma, sendte han hilsener til et ektepar som het Akvilas og Priskilla, og tilføyde: «Hils kirken som samles hjemme hos dem.» (Romerne 16:5, Contemporary English Version) Paulus mente ikke at hans hilsener skulle overbringes til en bygning. Han sendte sine hilsener til mennesker – den menigheten som kom sammen i det hjemmet. *

Så istedenfor å kalle vårt møtelokale for en kirke bruker vi betegnelsen «Rikets sal».

Hvorfor «Jehovas vitners Rikets sal»?

Det er flere grunner til at denne betegnelsen passer godt:

Du er velkommen til å besøke en Rikets sal i nærheten av der du bor, slik at du selv kan se hvordan Jehovas vitners møter foregår.