Hopp til innhold

Hvorfor kaller ikke Jehovas vitner møtelokalet sitt for en kirke?

Hvorfor kaller ikke Jehovas vitner møtelokalet sitt for en kirke?

 Det greske ordet som i noen bibeloversettelser blir gjengitt med «kirke», refererer til en gruppe tilbedere, ikke til den bygningen de samles i.

 Legg merke til dette eksemplet: Da apostelen Paulus skrev til de kristne i Roma, sendte han hilsener til et ektepar som het Akvilas og Priskilla, og tilføyde: «Hils kirken som samles hjemme hos dem.» (Romerne 16:5, Contemporary English Version) Paulus mente ikke at hans hilsener skulle overbringes til en bygning. Han sendte sine hilsener til mennesker – den menigheten som kom sammen i det hjemmet. a

 Så istedenfor å kalle vårt møtelokale for en kirke bruker vi betegnelsen «Rikets sal».

Hvorfor «Jehovas vitners Rikets sal»?

 Det er flere grunner til at denne betegnelsen passer godt:

 Du er velkommen til å besøke en Rikets sal i nærheten av der du bor, slik at du selv kan se hvordan Jehovas vitners møter foregår.