Tilgjengelighetsinnstilling

Search

Velg språk

Hopp til undermeny

Hopp til innhold

Jehovas vitner

Norsk

Hvordan er Jehovas vitners menigheter organisert?

I hver menighet er det et eldsteråd som fører tilsyn med menigheten. Omkring 20 menigheter utgjør en krets, og rundt 10 kretser grupperes i et område. Menighetene får periodiske besøk av reisende eldste, som kalles kretstilsynsmenn og områdetilsynsmenn.

Et styrende råd som består av menn som har vært Jehovas vitner i mange år, og som for tiden arbeider ved Jehovas vitners hovedkontor i Warwick i staten New York, sørger for bibelsk veiledning og undervisning. – Apostlenes gjerninger 15:23–29; 1. Timoteus 3:1–7.

Lær mer

Hva vil du kunne oppleve på Jehovas vitners møter?

Vi kommer sammen på møter for å studere Bibelen og for å oppmuntre hverandre. Du er hjertelig velkommen!

Har Jehovas vitner et lønnet presteskap?

Er det et skille mellom prester og lekfolk? Hvem forkynner og underviser?

Hva foregår i en Rikets sal?

Ta en titt inn og se selv.