Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Malawi

 Våre lesere spør . . .

Hva er en Rikets sal?

Hva er en Rikets sal?

En Rikets sal er et lokale der Jehovas vitner holder sine møter. Det finnes titusener av Rikets saler verden over. Hver uke samles over 105 000 menigheter av Jehovas vitner i slike saler.

I alle Rikets saler har man et program for bibelstudium og bibelske foredrag. De fleste salene har en plattform der møtene blir ledet fra. Det er vanligvis mellom 100 og 300 sitteplasser. I en Rikets sal kan det også være et eller flere mindre undervisningsrom og et kontor. Det kan dessuten være et lite bibliotek med bibelsk litteratur og relevante oppslagsverk, som alle i menigheten kan bruke når de skal foreta undersøkelser.

Men i en Rikets sal vil du ikke finne noen av de religiøse symbolene og innretningene som er vanlige i kristenhetens kirker. Det er ingen altere, gudebilder, statuer eller kors der. Hvorfor ikke? Fordi Jehovas vitner tror at bruken av slike ting er i strid med Bibelens befaling om å ’flykte fra avgudsdyrkelse’. (1. Korinter 10:14; Johannes 4:24) Mange kirker og templer er rikt og overdådig utsmykket. Våre Rikets saler er derimot utformet i en funksjonell og enkel stil. Det det legges vekt på, er den bibelske undervisningen som blir gitt der, ikke på selve bygningen.

Hvorfor kalles lokalet Rikets sal? På møtene i en Rikets sal fokuseres det først og fremst på Bibelens lære og dens sentrale budskap om «Guds rike», temaet for Jesu tjeneste. (Lukas 4:43) Så navnet Rikets sal, som ble tatt i bruk i 1930-årene, beskriver på en passende måte formålet med disse møtelokalene – å fremme den sanne tilbedelse og tjene som et senter for forkynnelsen av det «gode budskap om riket». (Matteus 24:14) Våre Rikets saler blir derfor ikke brukt til sosiale aktiviteter eller kommersiell virksomhet. Byggekostnader, driftsutgifter og utgifter til det verdensomfattende forkynnelsesarbeidet dekkes av frivillige bidrag. Det blir aldri opptatt kollekt. På et fast sted i salen finnes det derimot en bidragsbøsse for dem som ønsker å gi et bidrag.

Alle Rikets saler tjener det samme formål overalt i verden, men blir bygd i mange forskjellige størrelser og stilarter. Utformingen varierer alt etter klimaet, hvilke byggematerialer som er tilgjengelig på stedet, og den økonomiske situasjonen til Jehovas vitner i området. Noen bygninger blir bygd av murstein, tre og stein. Andre kan være bygd uten sidevegger, eller ha stråtak og bambusvegger.

Besøkende er alltid velkommen til å overvære møtene i våre Rikets saler. (Hebreerne 10:25) Ja, hver uke blir det holdt et møte som er spesielt beregnet på offentligheten. Det fokuserer på et bibelsk tema som er av interesse både for menighetens faste medlemmer og for besøkende. Hvorfor ikke oppsøke Rikets sal der du bor?

England