Hopp til innhold

Hvor mange Jehovas vitner er det i verden?

Hvor mange Jehovas vitner er det i verden?

Rapporten for 2023

Antall Jehovas vitner verden over

8 816 562

Menigheter

118 177

Land og områder hvor Jehovas vitner forkynner

239

Noen viktige tall for 2023

Rapporter fra land og områder for 2023

Hvordan teller dere antall Jehovas vitner?

 Vi teller bare dem som aktivt forkynner det gode budskap om Guds rike hver måned. (Matteus 24:14) Dette innbefatter døpte Jehovas vitner og dem som ikke er døpt, men som er kvalifisert til å delta i forkynnelsesarbeidet.

Må man gi penger for å bli regnet som et Jehovas vitne?

 Nei. Man trenger ikke å gi bidrag for å være et Jehovas vitne eller for å ha en oppgave eller et privilegium i menigheten. (Apostlenes gjerninger 8:18–20) Faktisk blir de fleste bidragene gitt anonymt. Alt etter lyst og mulighet gir den enkelte av sin tid og sine krefter og ressurser for å bidra til vårt verdensomfattende arbeid. – 2. Korinter 9:7.

Hvordan vet dere hvor mange som faktisk forkynner?

 Hver måned rapporterer Jehovas vitner den tiden de har brukt på å forkynne, til den lokale menigheten. Det er frivillig å levere denne rapporten.

 Rapportene blir summert, og tallet blir sendt til det lokale avdelingskontoret. Avdelingskontoret sender så tallet for hvert land eller område til hovedkontoret vårt.

 Ved slutten av hvert tjenesteår a finner man høydepunktet i antall forkynnere i hvert land i løpet av det siste året. Disse tallene blir lagt sammen for å finne ut hvor mange Jehovas vitner det er i hele verden. Detaljerte rapporter for hvert land blir gjengitt på siden «Jehovas vitner verden over» på nettstedet vårt. Disse rapportene oppmuntrer oss, slik lignende rapporter oppmuntret de første kristne. – Apostlenes gjerninger 2:41; 4:4; 15:3.

Teller dere dem som identifiserer seg med organisasjonen, men som ikke forkynner?

 Selv om disse ikke er med i tallet over Jehovas vitner, er de velkomne på møtene våre. De fleste av dem er til stede på høytiden til minne om Kristi død, så grovt regnet kan man finne ut hvor mange det er, ved å sammenligne antall til stede på dette møtet og antall Jehovas vitner. I 2023 var antall til stede på denne høytiden 20 461 767.

 Mange av dem som ikke går på møtene våre, studerer Bibelen sammen med oss. I 2023 ledet vi gjennomsnittlig 7 281 212 bibelstudier, og på noen av dem var det flere til stede samtidig.

Hvorfor er myndighetenes tall over antall Jehovas vitner i noen land høyere enn deres?

 Myndighetenes anslag baserer seg ofte på undersøkelser der de spør folk hvilken religiøs gruppe de identifiserer seg med. For eksempel oppgir folketellingsbyrået i USA at undersøkelsene deres «er ment å vise om de som ble spurt, så på seg selv som tilhengere av et religiøst samfunn». De legger til at resultatet er mer «subjektivt enn objektivt». Til sammenligning teller vi bare Jehovas vitner som forkynner for andre, og som rapporterer det de gjør. Vi regner ikke med dem som bare identifiserer seg med Jehovas vitner.

a Et tjenesteår regnes fra 1. september til 31. august året etter. Tjenesteåret 2015, for eksempel, var fra 1. september 2014 til 31. august 2015.