Hopp til innhold

Hvordan blir jeg et Jehovas vitne?

Hvordan blir jeg et Jehovas vitne?

 De skrittene man må ta for å bli et Jehovas vitne, er beskrevet av Jesus i Matteus 28:19, 20. Disse bibelversene viser hva en person må gjøre for å bli en disippel av Jesus Kristus. Det innebærer å snakke, eller å vitne, om Jehova.

 Første skritt: Lær om det som står i Bibelen. Jesus befalte disiplene sine å ‘gjøre disipler av mennesker og lære dem’. (Matteus 28:19, 20) Det ordet som blir gjengitt med «disippel», betyr bokstavelig «en som lærer». Bibelen, og spesielt Jesu lære, kan hjelpe deg til å få et lykkelig og meningsfylt liv. (2. Timoteus 3:16, 17) Vi vil gjerne hjelpe deg til å bli kjent med hva Bibelen lærer, gjennom et gratis bibelkurs. – Matteus 10:7, 8; 1. Tessaloniker 2:13.

 Andre skritt: Praktiser det du lærer. Jesus sa at de som ble undervist, måtte ‘holde alt det han befalte dem’. (Matteus 28:20) Det betyr at ditt studium av Bibelen må være mer enn teori – det kan innebære at du må gjøre store forandringer i måten du tenker og handler på. (Apostlenes gjerninger 10:42; Efeserne 4:22–29; Hebreerne 10:24, 25) De som følger Jesu befaling, blir motivert til å treffe en personlig avgjørelse om å innvie sitt liv til Jehova Gud. – Matteus 16:24.

 Tredje skritt: Bli døpt. (Matteus 28:19) Bibelen sammenligner dåpen med det å bli begravet. (Jevnfør Romerne 6:2–4.) Det symboliserer at man dør fra sin tidligere livsførsel og begynner et nytt liv. Ved dåpen viser du at du har tatt de to første skrittene som Jesus beskrev, og at du ber Gud om en ren samvittighet. – Hebreerne 9:14; 1. Peter 3:21.

Hvordan vet jeg om jeg er klar for å bli døpt?

 Snakk med de eldste i menigheten. De vil snakke med deg for å forsikre seg om at du forstår hva det innebærer å bli døpt, at du lever etter det du har lært, og at du har innviet deg til Gud av egen fri vilje. – Apostlenes gjerninger 20:28; 1. Peter 5:1–3.

Gjelder disse skrittene barn av Jehovas vitner også?

 Ja. Vi oppdrar barna våre i «Jehovas tukt og formaning», slik Bibelen befaler. (Efeserne 6:4) Etter hvert som de vokser til, må de selv velge om de vil lære, godta og leve etter Bibelen, før de kan bli kvalifisert til å bli døpt. (Romerne 12:2) Til syvende og sist må hver enkelt ta et personlig valg når det gjelder religion. – Romerne 14:12; Galaterne 6:5.