Hopp til innhold

Hjelper Jehovas vitner til etter katastrofer?

Hjelper Jehovas vitner til etter katastrofer?

 Ja, Jehovas vitner hjelper ofte til etter katastrofer. Da gir vi praktisk hjelp til både Jehovas vitner og andre, i samsvar med Bibelens veiledning i Galaterne 6:10: «La oss ... gjøre det som er godt, mot alle, men særlig mot dem som er beslektet med oss i troen.» Vi forsøker også å gi den følelsesmessige og åndelige støtten som ofrene har stort behov for i slike tider. – 2. Korinter 1:3, 4.

Organisering

 Etter en katastrofe vil de eldste i menighetene i det berørte området prøve å få kontakt med alle som er tilknyttet disse menighetene, for å finne ut om de er i god behold, og hvilken hjelp de kanskje trenger. De eldste vil så rapportere hva de har funnet ut, og hvilket hjelpearbeid som allerede er satt i gang, til Jehovas vitners lokale avdelingskontor.

 Hvis behovet for hjelp er så stort at menighetene i området ikke klarer å dekke det, vil Jehovas vitners styrende råd sørge for at den nødvendige hjelpen blir gitt. Dette er i tråd med hvordan de første kristne hjalp hverandre under en hungersnød. (1. Korinter 16:1–4) Det lokale avdelingskontoret utnevner nødhjelpsutvalg som vil organisere og lede arbeidet. Jehovas vitner fra andre områder melder seg som frivillige og bruker av sin tid og sine ressurser for å hjelpe til. – Ordspråkene 17:17.

Finansiering

 De bidragene som blir sendt inn til Jehovas vitners avdelingskontorer, brukes blant annet til å hjelpe katastrofeofre. (Apostlenes gjerninger 11:27–30; 2. Korinter 8:13–15) Siden arbeidet utføres av ulønnede frivillige, går de midlene som er satt av, til selve hjelpearbeidet, ikke til administrasjonsutgifter. Vi vurderer nøye hvordan bidragene skal brukes. – 2. Korinter 8:20.