Hopp til innhold

Tar Jehovas vitner imot medisinsk behandling?

Tar Jehovas vitner imot medisinsk behandling?

 Ja, Jehovas vitner tar imot medisinsk behandling. Vi prøver å ta godt vare på helsen vår, men av og til er det slik at vi ‘trenger lege’. (Lukas 5:31) Lukas, en kristen i det første århundre var lege, og noen av Jehovas vitner i dag er også leger. – Kolosserne 4:14.

 Noen medisinske behandlingsmetoder er imidlertid i strid med bibelske prinsipper, så slike metoder avviser vi. Vi tar for eksempel ikke imot blodoverføring, for Bibelen inneholder forbud mot å føre blod inn i kroppen. (Apostlenes gjerninger 15:20) Behandlingsmetoder som innebærer bruk av okkultisme, er også i strid med Bibelen. – Galaterne 5:19–21.

 Men de aller fleste medisinske behandlingsmetoder er ikke i strid med bibelske prinsipper. Så her kommer personlige valg inn i bildet. Ett Jehovas vitne velger kanskje å ta imot en bestemt behandling, mens et annet vitne kanskje velger å avslå den samme behandlingen. – Galaterne 6:5.