Hopp til innhold

Hvorfor svarer ikke Jehovas vitner på alle beskyldninger som rettes mot dem?

Hvorfor svarer ikke Jehovas vitner på alle beskyldninger som rettes mot dem?

 Jehovas vitner følger Bibelens råd om ikke alltid å svare på beskyldninger og latterliggjøring. Et bibelsk ordspråk sier for eksempel: «Den som tilretteviser spotteren, skaffer seg vanære.» (Ordspråkene 9:7, 8; 26:4) Istedenfor å bli trukket inn i en diskusjon på grunn av overdreven bekymring for falske anklager fokuserer vi heller på hva Gud tenker. – Salme 119:69.

 Det er naturligvis «en tid til å tie og en tid til å tale». (Forkynneren 3:7) Vi svarer på spørsmål fra oppriktige mennesker som er interessert i å finne ut hva som er sant, men vi unngår meningsløse diskusjoner. På den måten etterligner vi Jesus og de første kristne og deres undervisningsmetoder.

  •   Jesus unnlot å svare da han ble falskelig anklaget framfor Pilatus. (Matteus 27:11–14; 1. Peter 2:21–23) Jesus svarte heller ikke på beskyldninger om at han var en dranker og en fråtser. Han lot andre trekke sine egne konklusjoner basert på det han gjorde, i samsvar med dette prinsippet: «Visdommen blir rettferdiggjort ved sine gjerninger.» (Matteus 11:19) Men når forholdene tilsa det, svarte han modig dem som kom med beskyldninger mot ham. – Matteus 15:1–3; Markus 3:22–30.

     Jesus lærte disiplene sine at de ikke måtte miste motet på grunn av falske anklager. Han sa: «Lykkelige er dere når folk håner dere og forfølger dere og løgnaktig sier all slags ondt om dere for min skyld.» (Matteus 5:11, 12) Men Jesus sa også at når slike beskyldninger gav disiplene mulighet til å forkynne, ville han oppfylle dette løftet: «Jeg vil gi dere en munn og visdom som alle deres motstandere til sammen ikke vil kunne stå imot eller motsi.» – Lukas 21:12–15.

  •   Apostelen Paulus rådet de kristne til å holde seg unna diskusjoner med motstandere, og han beskrev slike diskusjoner som «unyttige og verdiløse». – Titus 3:9; Romerne 16:17, 18.

  •   Apostelen Peter oppfordret de kristne til å forsvare sin tro når det var mulig. (1. Peter 3:15) Likevel viste han at dette ofte gjøres best ved hjelp av handlinger og ikke ord. Han skrev: «Ved å gjøre det gode kan [dere] få ufornuftige menneskers uforstandige snakk til å forstumme.» – 1. Peter 2:12–15.