Hopp til innhold

Hva er Watch Tower Bible and Tract Society?

Hva er Watch Tower Bible and Tract Society?

 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania er et ikke-kommersielt selskap som i 1884 ble opprettet i samsvar med lovene i staten Pennsylvania i USA. Det blir brukt av Jehovas vitner for å støtte deres verdensomfattende arbeid, som blant annet omfatter det å utgi bibler og bibelsk litteratur.

 Ifølge vedtektene er formålet med selskapet av «religiøs, opplysende og nestekjærlig» karakter, og da spesielt å «forkynne og lære andre om evangeliet om Guds rike med Kristus Jesus som Konge». Medlemsskap i selskapet gis kun ved invitasjon og er ikke basert på pengegaver. Selskapets medlemmer og styremedlemmer støtter Jehovas vitners styrende råd.

Støttende juridiske selskaper

 I tillegg til Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania bruker Jehovas vitner mange andre juridiske selskaper i forskjellige land. Noen av disse selskapene har ord som «Watch Tower» eller «Watchtower», eller en oversettelse av et av disse ordene, med i navnet. I Norge bruker vitnene trossamfunnet Jehovas vitner som sitt juridiske redskap.

 De forskjellige juridiske selskapene har satt oss i stand til å utrette mye siden de ble opprettet. Her er noen eksempler:

  •   Utgivervirksomhet. Vi har trykt omkring 220 millioner bibler og cirka 40 milliarder eksemplarer bibelsk litteratur. Publikasjonene våre finnes på over 900 språk. På nettstedet jw.org kan folk lese Bibelen på nett på over 160 språk helt gratis, og få svar på slike bibelske spørsmål som: «Hva er Guds rike?»

  •   Undervisning. Vi arrangerer mange forskjellige skoler som gir bibelsk undervisning. Et eksempel er Vakttårnets bibelskole Gilead. Siden 1943 har omkring 9000 Jehovas vitner hatt nytte av den intensive undervisningen som de har fått der. Det har gjort at de kan tjene som misjonærer, og at de kan ha en stabiliserende og styrkende virkning på vårt verdensomfattende arbeid. Og hver uke får millioner av mennesker, også mange som ikke er Jehovas vitner, undervisning på møter som blir holdt i alle våre menigheter. Vi arrangerer også lese- og skrivekurs og har laget en lærebok som finnes på 120 språk, og som hjelper folk til å lære å lese og skrive.

  •   Nødhjelp. Vi har gitt materiell hjelp til dem som er blitt utsatt for katastrofer, både menneskeskapte katastrofer, som folkemordet i Rwanda i 1994, og naturkatastrofer, som jordskjelvet i Haiti i 2010.

 Selv om mye er blitt utrettet ved hjelp av de juridiske selskapene og de andre selskapene vi bruker, er ikke arbeidet vårt avhengig av noen av dem. Hver enkelt kristen har et personlig ansvar for å utføre det oppdraget som Gud har gitt oss – å forkynne det gode budskap. (Matteus 24:14; 28:19, 20) Vi tror at Gud støtter arbeidet vårt, og at han vil fortsette å være den som «får det til å vokse». – 1. Korinter 3:6, 7.