Hopp til innhold

Hva er Jehovas vitners styrende råd?

Hva er Jehovas vitners styrende råd?

 Det styrende råd består av en liten gruppe modne kristne som har ansvar for Jehovas vitners arbeid globalt. Deres ansvarsområde er todelt:

 Det styrende råd følger samme mønster som «apostlene og de eldste i Jerusalem» i det første århundre, som traff viktige avgjørelser på vegne av hele den kristne menighet. (Apostlenes gjerninger 15:2) Medlemmene av det styrende råd er ikke vår organisasjons egentlige ledere, like lite som de trofaste mennene den gangen var det. De vet at Jehova Gud har utnevnt Jesus Kristus som menighetens Hode, og de bruker Bibelen som veileder. – 1. Korinter 11:3; Efeserne 5:23.

Hvem er medlemmer av det styrende råd?

 Medlemmene av det styrende råd er Kenneth Cook jr., Gage Fleegle, Samuel Herd, Geoffrey Jackson, Stephen Lett, Gerrit Lösch, Mark Sanderson, David Splane og Jeffrey Winder. De arbeider ved vårt hovedkontor i Warwick i staten New York.

Hvordan er det styrende råd organisert?

 Det styrende råd har opprettet seks utvalg som har ansvar for de forskjellige sidene ved vårt arbeid, og hvert av medlemmene sitter i ett eller flere av disse utvalgene:

 •   Koordinatorenes utvalg: Tar seg av juridiske spørsmål, saker som gjelder naturkatastrofer, forfølgelse av Jehovas vitner og andre akutte situasjoner som berører Jehovas vitner.

 •   Personalutvalget: Har ansvar for medlemmene av Betel-familiene.

 •   Utgiverutvalget: Har ansvar for produksjon og forsendelse av bibelsk litteratur og dessuten for bygging av møtesteder, oversettelseskontorer og avdelingskontorer.

 •   Tjenesteutvalget: Har ansvar for forkynnelsen av det «gode budskap om riket». – Matteus 24:14.

 •   Undervisningsutvalget: Har ansvar for den åndelige undervisningen som gis via møter, skoler og lyd- og videoinnspillinger.

 •   Redaksjonsutvalget: Har ansvar for den åndelige undervisningen som gis i trykt form og på nettstedet vårt, og dessuten for oversettelsesarbeidet.

 I tillegg til det arbeidet disse brødrene gjør i disse utvalgene, har det styrende råd møter hver uke for å drøfte behov i organisasjonen. På disse møtene drøfter de hva Bibelen sier, og de lar seg lede av Guds hellige ånd, slik at de kan treffe enstemmige avgjørelser. – Apostlenes gjerninger 15:25.

Hvem er hjelpere for det styrende råd?

 Det er pålitelige kristne som hjelper det styrende råds forskjellige utvalg. (1. Korinter 4:2) De har ferdigheter og erfaring i det arbeidet som det utvalget de er med i, har ansvar for, og de er med på de ukentlige møtene. Selv om hjelperne ikke er med på å treffe avgjørelser, bidrar de med verdifulle råd og bakgrunnsopplysninger, gjennomfører utvalgenes avgjørelser og følger med på resultater og framdrift. De kan også få i oppdrag av det styrende råd å besøke Jehovas vitner i forskjellige deler av verden eller å holde taler ved slike begivenheter som årsmøtet og Gilead-avslutninger.

LISTE OVER HJELPERE

Utvalg

Navn

Koordinatorenes utvalg

 • Ekrann, John

 • Gillies, Paul

 • Snyder, Troy

Personalutvalget

 • Grizzle, Gerald

 • LaFranca, Patrick

 • Molchan, Daniel

 • Scott, Mark

 • Walls, Ralph

Utgiverutvalget

 • Butler, Robert

 • Corkern, Harold

 • Glockentin, Gajus

 • Gordon, Donald

 • Luccioni, Robert

 • Reinmueller, Alex

 • Sinclair, David

Tjenesteutvalget

 • Breaux, Gary

 • Dellinger, Joel

 • Georges, Betty

 • Griffin, Anthony

 • Hyatt, Seth

 • Jedele, Jody

 • Mavor, Christopher

 • Perla, Baltasar, jr.

 • Rumph, Jacob

 • Smith, Jonathan

 • Turner, William, jr.

 • Weaver, Leon, jr.

Undervisningsutvalget

 • Banks, Michael

 • Curzan, Ronald

 • Flodin, Kenneth

 • Malenfant, William

 • Noumair, Mark

 • Schafer, David

Redaksjonsutvalget

 • Ahladis, Nicholas

 • Christensen, Per

 • Ciranko, Robert

 • Godburn, Kenneth

 • Mantz, James

 • Marais, Izak

 • Martin, Clive

 • Myers, Leonard

 • Smalley, Gene

 • van Selm, Hermanus