Hopp til innhold

Hvordan blir Jehovas vitners arbeid finansiert?

 Vårt verdensomfattende arbeid blir i all hovedsak finansiert gjennom frivillige bidrag fra enkeltpersoner som er Jehovas vitner. a Det er bidragsbøsser i møtelokalene våre, og på Bidrag-siden vår er det nevnt noen andre måter å gi bidrag på. Man kan velge om man vil gi til vårt verdensomfattende arbeid, dekke lokale utgifter eller gjøre begge deler.

 Jehovas vitner er ikke pålagt å gi tiende eller å gi et bestemt beløp eller en viss prosent av inntekten sin som bidrag. (2. Korinter 9:7) Det blir aldri tatt opp kollekt eller krevd inngangspenger på møtene våre, og ingen i menigheten tar betalt for dåp, minnetaler, vielser eller andre seremonier. Vi skaffer ikke penger gjennom basarer, bingo eller andre lotterier eller gjennom konserter eller lignende arrangementer, og vi arrangerer heller ikke pengeinnsamlinger. Opplysninger om bidragsytere blir aldri delt eller gjort tilgjengelige for offentligheten. (Matteus 6:2–4) Nettstedene og publikasjonene våre inneholder ikke kommersiell reklame.

 Hver menighet av Jehovas vitner leser opp månedlige regnskapsrapporter på møtene sine, som er åpne for offentligheten. For å sikre at de mottatte bidragene blir tatt hånd om på rette måte, blir den enkelte menighets regnskap regelmessig revidert. – 2. Korinter 8:20, 21.

Noen måter å gi bidrag på

  •   Bidragsbøsser: Du kan legge penger i bidragsbøsser i Rikets saler, i stevnehaller og på andre steder hvor vi har møter.

  •   Bidrag på nett: I mange land kan man bruke nettsiden «Gi et bidrag til Jehovas vitner» for å gi bidrag med kredittkort eller debetkort eller via bankoverføring eller andre elektroniske metoder. b Noen Jehovas vitner velger å «legge noe til side» hver måned ved å sette opp faste bidrag ved hjelp av en av disse metodene. – 1. Korinter 16:2.

  •   Fast eiendom, aksjer, obligasjoner, testamenter, forsikringspoliser, pensjonsordninger: Vennligst kontakt Jehovas vitners lokale avdelingskontor for å få flere opplysninger hvis du vil gi et bidrag av denne typen.

 Du kan få vite mer om de bidragsmåtene du kan benytte deg av der du bor, på nettsiden «Gi et bidrag til Jehovas vitner».

a Også noen som ikke er Jehovas vitner, gir gjerne bidrag til støtte for arbeidet vårt.

b Flere opplysninger blir gitt i videoen Veiledning for å gi bidrag elektronisk.