Hopp til innhold

Når katastrofen rammer, motiverer kjærlighet oss til å hjelpe til

Når katastrofen rammer, motiverer kjærlighet oss til å hjelpe til

Når det oppstår kritiske situasjoner, hjelper Jehovas vitner sine trosfeller og andre. Det gjør de av kjærlighet, som er et kjennetegn på de sanne kristne. – Johannes 13:35.

Her følger en ufullstendig liste over den hjelpen som ble gitt i løpet av en periode på 12 måneder, fra midten av 2011 til midten av 2012. Listen forteller ikke noe om den åndelige og følelsesmessige støtten som alltid hører med til vårt hjelpearbeid. Mye av hjelpearbeidet er blitt organisert av nødhjelpsutvalg som våre avdelingskontorer har nedsatt. I tillegg har lokale menigheter ofte vært med på å gi hjelp.

Japan

Japan: Den 11. mars 2011 ble den nordlige delen av Japan rammet av et jordskjelv og en etterfølgende tsunami som alt i alt berørte flere hundre tusen mennesker. Jehovas vitner fra hele verden støttet gjenoppbyggingsarbeidet ved gavmildt å bidra med penger, fagkunnskaper og andre ressurser. Se videoen om hjelpearbeidet etter jordskjelvet i Japan.

Brasil: Oversvømmelser, jordskred og leirskred førte til at flere hundre omkom. Jehovas vitner sendte hjelpeforsyninger til det katastroferammede området – 42 tonn holdbare matvarer, 20 000 flasker med vann, 10 tonn med klær og 5 tonn rengjøringsutstyr og dessuten medisiner og andre ting.

Kongo-Brazzaville: Da et ammunisjonslager eksploderte, ble hjemmene til 4 Jehovas vitner ødelagt, og hjemmene til 28 andre vitner ble skadet. Det ble gitt mat og klær til dem som var rammet av ulykken, og Jehovas vitner på stedet lot de berørte familiene få bo hos seg.

Kongo (Kinshasa): Det ble sørget for medisiner til dem som hadde fått kolera. Det ble gitt klær til dem som var berørt av oversvømmelser på grunn av styrtregn. Det ble gitt medisinsk hjelp, såkorn og flere tonn med klær til dem som var i flyktningleirer.

Venezuela: Kraftig regn førte til oversvømmelser og leirskred. Nødhjelpsutvalgene hjalp 288 Jehovas vitner som var berørt av dette. Det ble bygd over 50 nye boliger. Nødhjelpsutvalgene hjelper dessuten dem som har boliger som trues av den stigende vannstanden i Valencia-sjøen.

Filippinene

Filippinene: Tyfoner førte til oversvømmelser i en del av landet. Avdelingskontoret sendte mat og klær til ofrene, og Jehovas vitner på stedet hjalp til med opprydningsarbeidet etter at vannet hadde trukket seg tilbake.

Canada: Etter en stor skogbrann i Alberta mottok Slave Lake menighet et betydelig beløp fra andre Jehovas vitner i området som en hjelp i forbindelse med opprydningen. Det var mer penger enn det som trengtes, så menigheten gav over halve beløpet som en hjelp til katastrofeofre i andre deler av verden.

Elfenbenskysten: Det ble sørget for forskjellige varer, husly og medisinsk hjelp til trengende før, under og etter en krig som herjet landet.

Fiji: På grunn av alvorlige oversvømmelser forårsaket av kraftig regn mistet de fleste av de 192 familiene av Jehovas vitner som ble berørt, gården sin, som er kilden til mat og inntekter for dem. Det ble sørget for at de fikk matforsyninger.

Ghana: Flomofre i den østlige delen av landet fikk mat, såkorn og erstatningsboliger.

USA: Tornadoer skadet 66 boliger til Jehovas vitner i tre delstater, og de ødela 12 av hjemmene til Jehovas vitner. Selv om de fleste av huseierne hadde forsikring, ble det stilt midler til rådighet i forbindelse med gjenoppbyggingsarbeidet.

Argentina: Menigheter av Jehovas vitner hjalp folk sør i landet som hadde fått hjemmene sine skadet av vulkansk aske.

Mosambik: Det ble sørget for mat til over 1000 personer som var berørt av tørke.

Nigeria: Over 20 Jehovas vitner som ble skadet i en alvorlig bussulykke, fikk økonomisk hjelp. Det ble også gitt hjelp til mange nord i landet som var blitt hjemløse som følge av etniske og religiøse sammenstøt.

Benin: Det ble sørget for medisin, klær, myggnett, rent vann og husly til dem som var blitt ofre for alvorlige oversvømmelser.

Den dominikanske republikk

Den dominikanske republikk: Etter orkanen Irene hjalp lokale menigheter til med å reparere hus, og de bidrog med materielle midler.

Etiopia: Det ble skaffet til veie midler for å hjelpe ofrene i to tørkerammede og et flomrammet område.

Kenya: Det ble gitt økonomisk hjelp til tørkerammede.

Malawi: Det ble gitt hjelp til dem som bodde i Dzaleka flyktningleir.

Nepal: Et jordskred forårsaket store skader på hjemmet til et Jehovas vitne. Det ble sørget for at hun fikk en midlertidig bolig, og den lokale menigheten hjalp til.

Papua Ny-Guinea: Brannstiftere satte fyr på åtte hjem til Jehovas vitner. Det ble ordnet med at de nedbrente boligene ble bygd opp igjen.

Romania: Noen Jehovas vitner mistet hjemmene sine på grunn av flom. Det ble sørget for hjelp til gjenoppbygging.

Mali: Fra nabolandet Senegal ble det gitt penger til noen som manglet mat fordi tørke hadde ført til en dårlig avling.

Sierra Leone: Leger fra Frankrike som er Jehovas vitner, gav medisinsk hjelp til trosfeller som bor i områder som har vært herjet av krig.

Thailand: Katastrofale oversvømmelser gjorde stor skade i flere provinser. Nødhjelpsteam reparerte og rengjorde 100 boliger og 6 Rikets saler.

Tsjekkia: Jehovas vitner fra nabolandet Slovakia deltok i hjelpearbeidet etter at oversvømmelser hadde ødelagt flere boliger i Tsjekkia.

Sri Lanka: Nødhjelpsarbeidet etter en tsunami der er stort sett fullført.

Sudan: Det er blitt sendt mat, klær, sko og plastlaken til Jehovas vitner som har måttet flykte på grunn av uroligheter i landet.

Tanzania: På grunn av store oversvømmelser mistet 14 familier det de eide. Menighetene i området gav klær og husholdningsartikler. Ett hus ble bygd opp igjen.

Zimbabwe: Tørke har ført til sult i ett område av landet. Det er blitt gitt mat og penger til dem som er berørt.

Burundi: Det blir gitt nødhjelp, deriblant medisinsk hjelp, til flyktninger.