Hopp til innhold

Hva sier Bibelen om naturkatastrofer?

Bibelens svar

Gud står ikke bak de naturkatastrofene vi ser i dag, men han bryr seg likevel om dem som er berørt av slike katastrofer. Naturkatastrofer er en av de årsakene til lidelse som Guds rike skal fjerne. Men før Guds rike griper inn, gir han trøst til dem som blir rammet av slike katastrofer. – 2. Korinter 1:3.

 Hvorfor kan vi være sikre på at naturkatastrofer ikke er en straff fra Gud?

I Bibelen kan vi lese at Gud noen ganger brukte naturkreftene for å straffe mennesker. Den måten han gjorde det på, er veldig forskjellig fra den måten naturkatastrofer rammer folk på i dag.

  • Naturkatastrofer dreper og skader helt vilkårlig. Men da Gud brukte naturkreftene for å straffe noen, var det kun de onde som ble rammet. Da Gud for eksempel ødela oldtidsbyene Sodoma og Gomorra, reddet han den gode mannen Lot og de to døtrene hans. (1. Mosebok 19:29, 30) Gud leste hjertet til hver enkelt i Sodoma og Gomorra og tilintetgjorde bare de onde. – 1. Mosebok 18:23–32; 1. Samuelsbok 16:7.

  • Naturkatastrofer inntreffer ofte uten forvarsel. Gud, derimot, advarte de onde før han brukte naturkreftene mot dem. De som tok advarslene alvorlig, kunne unngå katastrofen. – 1. Mosebok 7:1–5; Matteus 24:38, 39.

  • Til en viss grad er menneskene skyld i at naturkatastrofene får stort omfang. Hvordan? Ved å ødelegge miljøet og ved å bygge i områder som er utsatt for jordskjelv, oversvømmelser og ekstremvær. (Åpenbaringen 11:18) Det er ikke Gud som er skyld i at mennesker tar slike valg. – Ordspråkene 19:3.

 Er naturkatastrofer et tegn på at vi lever i «de siste dager»?

Ja. Profetier i Bibelen viser at det skulle være katastrofer i «avslutningen på verdensordningen», eller «de siste dager». (Matteus 24:3; 2. Timoteus 3:1) Jesus sa om vår tid: «Det skal bli matmangel og jordskjelv på det ene stedet etter det andre.» (Matteus 24:7) Snart skal Gud gjøre slutt på all årsak til smerte og lidelse, deriblant naturkatastrofer. – Åpenbaringen 21:3, 4.

 Hvordan hjelper Gud dem som blir rammet av naturkatastrofer?

Noen Jehovas vitner gir praktisk hjelp til orkanofre på Puerto Rico

 Kan Bibelen hjelpe oss til å forberede oss på naturkatastrofer?

Ja. Selv om Bibelen ikke er en håndbok i katastrofeberedskap, inneholder den prinsipper som kan hjelpe oss. For eksempel:

  • Planlegg hva du vil gjøre hvis katastrofen inntreffer. Bibelen sier: «Den kloke ser farene og skjuler seg.» (Ordspråkene 22:3) Det er klokt å ha laget en plan for hva man skal gjøre i nødssituasjoner. Det er for eksempel smart å lage en nødsekk som står klar, å avtale et møtested for familien og å øve på å evakuere hvis det skjer en katastrofe.

  • Sett livet høyere enn eiendeler. Bibelen sier: «Vi hadde ikke noe med oss inn i verden, og vi kan heller ikke ta med oss noe herfra.» (1. Timoteus 6:7, 8) Det kan være nødvendig å forlate hus og eiendeler for å overleve en katastrofe. Vi må huske at livet vårt er viktigere enn materielle ting. – Matteus 6:25.