Hopp til innhold

Hvordan bruker Jehovas vitner de bidragene de får?

Hvordan bruker Jehovas vitner de bidragene de får?

 Vi bruker de bidragene vi får, til å finansiere organisasjonens religiøse og humanitære arbeid. Vi utfører dette arbeidet med det hovedmål å hjelpe mennesker til å bli disipler av Kristus Jesus. – Matteus 28:19, 20.

 Vi bruker aldri bidragene til å gjøre noen som helst personer rike. Vi har ikke noe lønnet presteskap, og Jehovas vitner får ikke betaling for å gå fra dør til dør. De som tjener ved våre avdelingskontorer og ved vårt internasjonale hovedkontor, også de som utgjør det styrende råd, er ulønnede medlemmer av en religiøs orden.

Eksempler på forskjellige sider ved arbeidet vårt

  •   Utgivervirksomhet: Vi oversetter, trykker, sender ut og distribuerer millioner av bibler og andre kristne publikasjoner hvert år, uten å ta betalt for det. Dessuten gjør nettstedet jw.org og JW Library-appen våre digitale publikasjoner tilgjengelige uten reklame og uten at brukerne må betale for det.

  •   Bygging og vedlikehold: Vi bygger og vedlikeholder enkle og funksjonelle forsamlingslokaler verden over, slik at våre menigheter har passende steder der de kan komme sammen for å tilbe Gud. I tillegg bygger og vedlikeholder vi avdelingskontorer og oversettelseskontorer. Mye av dette arbeidet gjøres av frivillige, noe som bidrar til å holde kostnadene nede.

  •   Administrasjon: Virksomheten ved vårt internasjonale hovedkontor, avdelingskontorene og oversettelseskontorene og også virksomheten til de reisende tilsynsmennene blir finansiert av bidrag som er gitt til vårt verdensomfattende arbeid.

  •   Forkynnelse: Vitnene får ikke betalt for at de forkynner det gode budskap og lærer andre om «Guds ord». (2. Korinter 2:17) Men i tråd med mønsteret fra den kristne menighet i det første århundre blir noen utvalgte og spesielt opplærte forkynnere som bruker det meste av tiden sin i forkynnelsesarbeidet, støttet med et enkelt sted å bo og det som trengs for at de skal få dekket sine grunnleggende behov. – Filipperne 4:16, 17; 1. Timoteus 5:17, 18.

  •   Undervisning: Vi arrangerer stevner, og vi produserer lyd- og videoprogrammer basert på Bibelen. Dessuten har vi skoler der eldste og heltidstjenere får opplæring i å ta bedre hånd om sine oppgaver. Alt dette finansieres også ved hjelp av frivillige bidrag.

  •   Nødhjelp: Vi skaffer mat, vann og husly etter naturkatastrofer og menneskeskapte katastrofer. Dette humanitære arbeidet kommer ikke bare «våre brødre og søstre i troen» til gode, men også personer som ikke er Jehovas vitner. – Galaterne 6:10.