Hvordan bidragene dine blir brukt

Jehovas vitners arbeid blir finansiert av frivillige bidrag. Se hvordan disse bidragene blir brukt for å hjelpe folk verden over.

UTGIVERVIRKSOMHET

Produksjon av verdens viktigste bok

Det å oversette, trykke og binde inn Ny verden-oversettelsen innebærer kanskje mer enn du tror.

En liten boks som gir tilgang til åndelig mat

Mange Jehovas vitner kan nå laste ned digitale publikasjoner til og med uten internettforbindelse.

BYGGING OG VEDLIKEHOLD

Oversettelseskontorer verden over

Les om hva et oversettelseskontors beliggenhet har å si for kvaliteten på oversettelsen.

Vellykkede byggeprosjekter før pandemien

Vi planla å bygge eller renovere over 2700 forsamlingslokaler i tjenesteåret 2020. Hvordan berørte covid-19-pandemien disse planene?

ADMINISTRASJON

De som har mye, hjelper dem som har lite

Hvordan blir virksomheten vår finansiert i land med begrensede midler?

FORKYNNELSE OG UNDERVISNING

Gilead-skolen – en internasjonal skole

Denne viktige skolen ligger i USA, men har elever som kommer fra hele verden. Hvordan kommer de seg dit?

Produksjonen av videoer til det regionale stevnet 2020, «Gled dere alltid!»

Hva skal til for å produsere de videoene som blir vist på de regionale stevnene våre?

Oversetting av programmet for det regionale stevnet 2020 med temaet «Gled dere alltid!»

Hvordan ble talene, dramatiseringene og sangene oversatt så raskt til over 500 språk?

Videokonferanser til menighetsmøter

Hvordan har organisasjonen hjulpet menigheter til å få råd til Zoom-lisenser, slik at de kan holde møter via sikre videokonferanser?

NØDHJELP

Hjelp til katastrofeofre

I tjenesteåret 2020 var det millioner av våre brødre og søstre som ble hardt rammet av pandemien og naturkatastrofer. Hva gjorde vi for å hjelpe dem?

Oversettelseskontorer verden over

Les om hva et oversettelseskontors beliggenhet har å si for kvaliteten på oversettelsen.

Hjelp til katastrofeofre

I tjenesteåret 2020 var det millioner av våre brødre og søstre som ble hardt rammet av pandemien og naturkatastrofer. Hva gjorde vi for å hjelpe dem?

Produksjon av verdens viktigste bok

Det å oversette, trykke og binde inn Ny verden-oversettelsen innebærer kanskje mer enn du tror.

Gilead-skolen – en internasjonal skole

Denne viktige skolen ligger i USA, men har elever som kommer fra hele verden. Hvordan kommer de seg dit?

Vellykkede byggeprosjekter før pandemien

Vi planla å bygge eller renovere over 2700 forsamlingslokaler i tjenesteåret 2020. Hvordan berørte covid-19-pandemien disse planene?

De som har mye, hjelper dem som har lite

Hvordan blir virksomheten vår finansiert i land med begrensede midler?

En liten boks som gir tilgang til åndelig mat

Mange Jehovas vitner kan nå laste ned digitale publikasjoner til og med uten internettforbindelse.

Produksjonen av videoer til det regionale stevnet 2020, «Gled dere alltid!»

Hva skal til for å produsere de videoene som blir vist på de regionale stevnene våre?

Oversetting av programmet for det regionale stevnet 2020 med temaet «Gled dere alltid!»

Hvordan ble talene, dramatiseringene og sangene oversatt så raskt til over 500 språk?

Videokonferanser til menighetsmøter

Hvordan har organisasjonen hjulpet menigheter til å få råd til Zoom-lisenser, slik at de kan holde møter via sikre videokonferanser?

Beklager, det er ingen uttrykk som passer til det du har valgt.