Hopp til innhold

Gir Jehovas vitner tiende?

Gir Jehovas vitner tiende?

 Nei, Jehovas vitner praktiserer ikke tiende; arbeidet vårt blir støttet av frivillige bidrag. Hva er tiende, og hvorfor gir ikke Jehovas vitner tiende?

 I Moseloven, som ble gitt til Israel i gammel tid, var det et bud om å gi tiende – man skulle gi en tiendedel av det man eide. Men Bibelen viser tydelig at Moseloven – deriblant budet om å «innkreve tiende» – ikke gjelder de kristne. – Hebreerne 7:5, 18; Kolosserne 2:13, 14.

 I stedet for å gi obligatoriske gaver og tiender etterligner Jehovas vitner de første kristne og støtter sin virksomhet på to måter: ved å utføre sitt personlige forkynnelsesarbeid uten betaling og ved å gi frivillige bidrag.

 Vi følger med andre ord dette påbudet som Bibelen gir de kristne: «La enhver gjøre slik som han har besluttet i sitt hjerte, ikke motvillig eller under tvang, for Gud elsker en glad giver.» – 2. Korinter 9:7.