1. Timoteus 5:1–25

5  Rett ikke skarp kritikk mot en eldre mann.+ Tvert imot, appeller til ham som til en far, til yngre menn som til brødre,  til eldre kvinner som til mødre, til yngre kvinner som til søstre, i all renhet.  Vis omtanke for* enker som virkelig er enker.*+  Men hvis en enke har barn eller barnebarn, så la disse først lære å vise gudhengivenhet i sin egen familie*+ og gi tilbake det de skylder sine foreldre og besteforeldre.+ For dette er noe Gud gleder seg over.+  En kvinne som virkelig er enke og ikke har noe å leve av, har satt sitt håp til Gud,+ og hun ber og påkaller ham natt og dag.+  Men en som bare vil tilfredsstille sine lyster, er død selv om hun lever.  Fortsett da å gi dem denne veiledningen,* så ingen skal ha noe å utsette på dem.  Men hvis noen ikke sørger for dem som han har ansvar for, og særlig for dem som tilhører familien* hans, da har han fornektet troen og er verre enn en som er uten tro.+  En enke skal settes på listen hvis hun er minst 60 år, har vært én manns kone 10  og er kjent for gode gjerninger+ – hvis hun har oppdratt barn,+ vist gjestfrihet,+ vasket helliges føtter,+ hjulpet dem som var i nød,+ og gått inn for å gjøre alle slags gode gjerninger. 11  Men du skal ikke sette yngre enker på listen, for når deres seksuelle lyster kommer mellom dem og Kristus, vil de gifte seg. 12  Og de vil bli rammet av en dom fordi de har sviktet sitt første uttrykk for tro.* 13  Samtidig venner de seg til å gå rundt fra det ene huset til det andre uten å ha noe å gjøre. Og ikke nok med at de ikke har noe å gjøre – de sladrer og blander seg bort i andres saker+ og snakker om ting de ikke burde snakke om. 14  Derfor ønsker jeg at de yngre enkene skal gifte seg,+ få barn+ og ta seg av en husholdning, så ikke motstanderen får noen anledning til å komme med kritikk. 15  Noen er faktisk allerede blitt vendt bort og har begynt å følge Satan. 16  Hvis en troende kvinne har slektninger som er enker, skal hun hjelpe dem, slik at ikke menigheten blir belastet. Så kan menigheten hjelpe dem som virkelig er enker.*+ 17  De eldste som tar ledelsen* på en god måte,+ fortjener å bli vist dobbel ære,+ særlig de som arbeider hardt når det gjelder tale og undervisning.+ 18  For skriftstedet sier: «Du skal ikke binde munnen på en okse når den tresker korn»,+ og: «Arbeideren fortjener sin lønn.»+ 19  Du skal ikke godta en anklage mot en eldste* hvis den ikke kan bekreftes av to eller tre vitner.+ 20  Dem som praktiserer synd,+ skal du irettesette+ mens alle er til stede,* slik at de andre kan bli advart.* 21  Jeg pålegger deg høytidelig framfor Gud og Kristus Jesus og de utvalgte englene å følge disse instruksene uten å være forutinntatt eller partisk.+ 22  Vær aldri for snar til å legge hendene på noen,*+ og bli ikke medansvarlig for andres synder. Hold deg selv ren. 23  Drikk ikke lenger bare vann, men bruk litt vin for magen og fordi du så ofte er syk. 24  Noen menneskers synder er offentlig kjent og fører direkte til dom, men andres synder blir kjent senere.+ 25  På samme måte er også de gode gjerningene offentlig kjent,+ og de som ikke er kjent, kan ikke holdes skjult.+

Fotnoter

Bokst.: «Ær».
El.: «som virkelig trenger hjelp», dvs. som ikke har noen til å forsørge seg.
El.: «husstand».
El.: «disse påbudene».
El.: «husstanden».
El.: «sitt tidligere løfte».
El.: «som virkelig trenger hjelp», dvs. som ikke har noen til å forsørge seg.
El.: «presiderer».
El.: «eldre mann».
El.: «framfor alle iakttakere».
Bokst.: «for at de andre må ha frykt».
El.: «Vær aldri for snar til å utnevne en mann».

Studienoter

Multimedia