Hopp til innhold

Har Jehovas vitner et lønnet presteskap?

Har Jehovas vitner et lønnet presteskap?

 Etter mønster av kristendommen i det første århundre har Jehovas vitner ikke noe skille mellom prester og lekfolk. Alle døpte Jehovas vitner deltar i arbeidet med å forkynne og undervise. Jehovas vitner er organisert i menigheter med rundt 100 personer. I hver menighet er det åndelig modne menn som tjener som «eldste». (Titus 1:5) Det gjør de uten å få betalt for den tjenesten de utfører.