Filipperne 4:1–23

4  Derfor, mine brødre, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min krone:+ Stå på denne måten fast+ i Herren, mine kjære.  Jeg ber Evọdia og Syntỵke inntrengende om å komme til enighet som tjenere for Herren.+  Ja, jeg ber også deg, du som er en trofast medarbeider:* Fortsett å hjelpe disse kvinnene, som har kjempet side om side med meg for å fremme det gode budskap sammen med Klemens og de andre medarbeiderne mine, som har sitt navn skrevet i livets bok.+  Gled dere alltid i Herren. Igjen vil jeg si: Gled dere!+  La deres rimelighet+ bli kjent for alle mennesker. Herren er nær.  Ikke vær bekymret for noe,+ men legg alt dere har på hjertet,* fram for Gud i bønn og påkallelse med takk.+  Og Guds fred,+ som overgår all forstand, skal beskytte deres hjerte+ og sinn* ved Kristus Jesus.  Til slutt, brødre: Alt som er sant, alt som er betydningsfullt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verdt å elske, alt som det snakkes godt om, alle verdifulle egenskaper* og alt som fortjener ros – fortsett å tenke på* dette.+  Det dere har lært og tatt imot og hørt av meg og sett hos meg, det skal dere gjøre.+ Da skal fredens Gud være med dere. 10  Som en tjener for Herren gleder jeg meg stort over at dere nå på nytt har vist meg omsorg.+ Dere hadde omsorg for meg før også, men da hadde dere ikke mulighet til å vise den i praksis. 11  Jeg sier ikke dette fordi jeg er i nød, for jeg har lært å klare meg med det jeg har,* uansett hvilken situasjon jeg er i.+ 12  Jeg vet hvordan det er å ha lite,+ og jeg vet hvordan det er å ha overflod. I alle ting og under alle forhold har jeg lært hemmeligheten, enten jeg er mett eller sulten, enten jeg har overflod eller har for lite. 13  Alt har jeg styrke til på grunn av ham som gir meg kraft.+ 14  Likevel var det en god gjerning at dere hjalp meg da jeg hadde det vanskelig. 15  Dere vet jo selv, filippere, at etter at dere hadde hørt det gode budskap og jeg hadde dratt fra Makedọnia, var dere den eneste menigheten som både hjalp meg og tok imot min hjelp.+ 16  For da jeg var i Tessalọnika, sendte dere meg både én og to ganger noe jeg trengte. 17  Det er ikke slik at jeg er ute etter en gave, men jeg er opptatt av de gode gjerningene dere gjør,* som fører til at dere blir godskrevet mer i regnskapet. 18  Nå har jeg alt jeg trenger, og vel så det. Jeg har mer enn nok, nå som jeg har fått det dere sendte med Epafrodịtus.+ Det var som en velluktende duft,+ et offer som Gud tar imot med glede. 19  Til gjengjeld skal min Gud ved Kristus Jesus gi dere alt dere trenger,+ i samsvar med sin herlige rikdom. 20  Måtte vår Gud og Far bli æret for evig og alltid. Amen. 21  Hils til alle de hellige, som er forent med Kristus Jesus. De brødrene som er sammen med meg, sender dere sine hilsener. 22  Alle de hellige, spesielt de som tilhører keiserens husstand,+ sender dere sine hilsener. 23  Måtte Herren Jesu Kristi ufortjente godhet være med den ånd dere legger for dagen.

Fotnoter

Bokst.: «ekte medarbeider under åket».
El.: «alle deres anmodninger».
El.: «tanker».
El.: «enhver dyd; alt som er moralsk riktig».
El.: «meditere over».
El.: «å være tilfreds».
Bokst.: «den frukten».

Studienoter

Multimedia