Hopp til innhold

Tror Jehovas vitner på Det gamle testamente?

Tror Jehovas vitner på Det gamle testamente?

 Ja. Jehovas vitner tror at hele Bibelen er «inspirert av Gud og nyttig». (2. Timoteus 3:16) Det gjelder både Det gamle testamente og Det nye testamente, som de vanligvis kalles. Jehovas vitner pleier å kalle disse delene av Bibelen De hebraiske skrifter og De kristne greske skrifter. På den måten unngår vi å gi inntrykk av at noen deler av Bibelen er avleggs eller mindre viktige.

Hvorfor trenger de kristne både Det gamle og Det nye testamente?

 Den kristne apostelen Paulus ble inspirert av Gud til å skrive: «Alt det som før ble skrevet, ble skrevet til vår opplæring.» (Romerne 15:4) De opplysningene som finnes i De hebraiske skrifter, er derfor verdifulle for oss. Disse skriftene inneholder blant annet historie som angår oss, og praktiske råd.

  •   Historie som angår oss. De hebraiske skrifter forteller detaljert om skapelsen og om hvordan synden kom inn i verden. Uten disse opplysningene ville vi ikke hatt gode svar på slike spørsmål som: Hvor kommer vi fra? Hvorfor dør vi mennesker? (1. Mosebok 2:7, 17) De hebraiske skrifter forteller også hvordan Jehova Gud handlet med mennesker som opplevde gleder og utfordringer som ligner på våre. – Jakob 5:17.

  •   Praktiske råd. De bibelske bøkene Ordspråkene og Forkynneren, som er en del av De hebraiske skrifter, inneholder tidløse og kloke leveregler. Disse bøkene gir råd om hvordan vi kan få et godt familieliv (Ordspråkene 15:17), hva som er et likevektig syn på arbeid (Ordspråkene 10:4; Forkynneren 4:6), og hvordan ungdommer kan få det beste ut av ungdomstiden (Forkynneren 11:9 til 12:1).

 Vi kan dessuten ha nytte av å studere Moseloven, som står i Toraen (de fem første bøkene i Bibelen). Selv om de kristne ikke er bundet av denne loven, er det verdifulle prinsipper i den som kan hjelpe oss til å leve et lykkelig liv. – 3. Mosebok 19:18; 5. Mosebok 6:5–7.