Hopp til innhold

Har Jehovas vitner sin egen bibel?

Har Jehovas vitner sin egen bibel?

 Jehovas vitner har brukt mange forskjellige oversettelser i sitt studium av Bibelen. Men vi setter spesielt stor pris på Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter (som finnes på mange språk) fordi den bruker Guds navn, er nøyaktig og er lett å forstå.

  •   Bruker Guds navn. Noen bibelforlag har unnlatt å ære den som æres bør. Et eksempel er en bibeloversettelse som oppgir navnene på over 70 personer som på en eller annen måte har vært bidragsytere. Men den samme bibeloversettelsen nevner ikke navnet på Forfatteren – Jehova Gud – en eneste gang!

     Ny verden-oversettelsen, derimot, gjeninnfører Guds navn de flere tusen gangene det forekommer i grunnteksten, mens medlemmene av den komiteen som utarbeidet oversettelsen, er anonyme.

  •   Nøyaktig. Det er ikke alle bibeloversettelser som overbringer Bibelens opprinnelige budskap på en nøyaktig måte. En oversettelse gjengir for eksempel Matteus 7:13 slik: «Gå inn gjennom den trange port, for porten til helvete er bred, og veien dit er lett.» (Today’s English Version) Men grunnteksten bruker et uttrykk som betyr «tilintetgjørelse», ikke «helvete». Kanskje oversetterne brukte ordet «helvete» fordi de tror at de onde kommer til å bli pint i all evighet i et brennende helvete. Men dette er en oppfatning som det ikke finnes støtte for i Bibelen. Ny verden-oversettelsen har derfor denne nøyaktige gjengivelsen: «Gå inn gjennom den trange port; for bred og vid er den vei som fører til tilintetgjørelsen.»

  •   Lett å forstå. For at en oversettelse skal være god, må den ikke bare være nøyaktig, men også lett å forstå. La oss se på et eksempel. I Romerne 12:11 brukte den kristne apostelen Paulus et uttrykk som bokstavelig betyr «til ånden kokende». Siden dette uttrykket ikke gir så mye mening for oss i dag, gjengir Ny verden-oversettelsen verset på en måte som er lettere å forstå. Den sier at de kristne bør være «glødende i ånden».

 Noe annet som er helt spesielt med Ny verden-oversettelsen, i tillegg til at den bruker Guds navn og er nøyaktig og lett å forstå, er at hvem som helst kan få den gratis. Som følge av det kan millioner av mennesker lese Bibelen på sitt eget morsmål – også de som ellers ikke ville hatt råd til å skaffe seg en bibel.