Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Hvordan ser Jehovas vitner på skilsmisse?

Hvordan ser Jehovas vitner på skilsmisse?

Vi holder oss til Bibelens syn på ekteskap og skilsmisse. Gud opprettet ekteskapet som en permanent ordning mellom en mann og en kvinne. Den eneste gyldige grunnen til skilsmisse ifølge Bibelen er utroskap.

Gir Jehovas vitner hjelp til dem som sliter i ekteskapet?

Ja, på flere måter:

Må tilsynsmennene i menigheten godkjenne en skilsmisse?

Nei. Selv om tilsynsmenn blir bedt om å hjelpe noen som sliter i ekteskapet, har de ingen myndighet til å fortelle dem hva de skal gjøre. (Galaterne 6:5) Men de som velger å skille seg uten bibelsk grunnlag, er ikke kvalifisert til å få spesielle privilegier i menigheten og er heller ikke bibelsk sett fri til å gifte seg på nytt. – 1. Timoteus 3:1, 5, 12.

Hvordan ser Jehovas vitner på separasjon?

Bibelen oppfordrer ektepar til å holde sammen også under mindre gunstige forhold. (1. Korinter 7:10–16) Mange problemer kan løses ved at man ber oppriktige bønner, følger bibelske prinsipper og viser hverandre kjærlighet. – 1. Korinter 13:4–8; Galaterne 5:22.

Men i slike ekstreme situasjoner som er nevnt nedenfor, har noen kristne valgt å ta ut separasjon og flytte fra ektefellen:

  • Forsettlig forsømmelse av forsørgerplikten. – 1. Timoteus 5:8.

  • Fysisk mishandling. – Salme 11:5.

  • Det at ens åndelige liv er i fare. For eksempel: En ektefelle kan prøve å tvinge den andre til å bryte Guds lov på en eller annen måte, og den truede ektefellen kan komme fram til at separasjon er den eneste muligheten han eller hun har til å «adlyde Gud ... mer enn mennesker». – Apostlenes gjerninger 5:29.

Lær mer

EN LYKKELIG FAMILIE – HVORDAN?

Søk hjelp hos Gud for å få et lykkelig ekteskap

To enkle spørsmål kan hjelpe deg til å få et bedre ekteskap.

EN LYKKELIG FAMILIE – HVORDAN?

Hvordan løse problemer

Det at man tar tak i problemene på rette måte, kan utgjøre forskjellen på et ekteskap som er solid og lykkelig, og et som er skrantende og ulykkelig.

VAKTTÅRNET

Finn veien videre etter skilsmissen

Nesten alle som blir skilt, synes at livet etterpå er vanskeligere enn de hadde forestilt seg. Bibelens praktiske råd kan hjelpe deg til å takle situasjonen på en god måte.