Hopp til innhold

Hvordan ser Jehovas vitner på skilsmisse?

Vi holder oss til Bibelens syn på ekteskap og skilsmisse. Gud opprettet ekteskapet som en permanent ordning mellom en mann og en kvinne. Den eneste gyldige grunnen til skilsmisse ifølge Bibelen er utroskap.

Gir Jehovas vitner hjelp til dem som sliter i ekteskapet?

Ja, på flere måter:

Må tilsynsmennene i menigheten godkjenne en skilsmisse?

Nei. Selv om tilsynsmenn blir bedt om å hjelpe noen som sliter i ekteskapet, har de ingen myndighet til å fortelle dem hva de skal gjøre. (Galaterne 6:5) Men de som velger å skille seg uten bibelsk grunnlag, er ikke bibelsk sett fri til å gifte seg på nytt. – 1. Timoteus 3:1, 5, 12.

Hvordan ser Jehovas vitner på separasjon?

Bibelen oppfordrer ektepar til å holde sammen også under mindre gunstige forhold. (1. Korinter 7:10–16) Mange problemer kan løses ved at man ber oppriktige bønner, følger bibelske prinsipper og viser hverandre kjærlighet. – 1. Korinter 13:4–8; Galaterne 5:22.

Men i slike ekstreme situasjoner som er nevnt nedenfor, har noen kristne valgt å ta ut separasjon og flytte fra ektefellen:

  • Forsettlig forsømmelse av forsørgerplikten. – 1. Timoteus 5:8.

  • Fysisk mishandling. – Salme 11:5.

  • Det at ens åndelige liv er i fare. For eksempel: En ektefelle kan prøve å tvinge den andre til å bryte Guds lov på en eller annen måte, og den truede ektefellen kan komme fram til at separasjon er den eneste muligheten han eller hun har til å «adlyde Gud ... mer enn mennesker». – Apostlenes gjerninger 5:29.