Hopp til innhold

Splitter Jehovas vitner familier, eller gjør de det motsatte?

Splitter Jehovas vitner familier, eller gjør de det motsatte?

 Vi Jehovas vitner går inn for å styrke både vår egen familie og familiene til våre medmennesker. Vi respekterer Gud, Skaperen, som den som står bak familieordningen. (1. Mosebok 2:21–24; Efeserne 3:14, 15) I Bibelen har han gitt oss leveregler som har hjulpet mennesker verden over til å få sterke og lykkelige ekteskap.

Hvordan Jehovas vitner bidrar til sterke familier

 Vi gjør vårt beste for å følge Bibelens veiledning, siden det hjelper oss til å bli bedre ektefeller og foreldre. (Ordspråkene 31:10–31; Efeserne 5:22 til 6:4; 1. Timoteus 5:8) Rådene i Bibelen er også til hjelp for familier der medlemmene har forskjellig livssyn. (1. Peter 3:1, 2) Tenk for eksempel over disse uttalelsene fra to som ikke er Jehovas vitner, men som opplevde at ektefellen ble det:

  •   «De første seks årene vi hadde sammen, var det mye krangling og frustrasjon. Men etter at Ivete ble et Jehovas vitne, ble hun en mer kjærlig og tålmodig person. De forandringene hun gjorde, reddet ekteskapet vårt.» – Clauir fra Brasil.

  •   «Da mannen min, Chansa, begynte å studere Bibelen sammen med Jehovas vitner, satte jeg meg på bakbena, for jeg trodde at de splitter familier. Men siden den gang har jeg erfart at Bibelen faktisk har vært til hjelp for ekteskapet vårt.» – Agness fra Zambia.

 I vårt forkynnelsesarbeid viser vi våre medmennesker hvordan Bibelens råd kan hjelpe dem til å

Blir det konflikter i et ekteskap når den ene ektefellen blir et Jehovas vitne?

 Det skal innrømmes at det noen ganger blir det. En undersøkelse som analyseinstituttet Sofres foretok i 1998, viste for eksempel at 1 av 20 ekteskap hvor bare den ene parten var et Jehovas vitne, hadde fått alvorlige problemer da denne ektefellen ble et vitne.

 Jesus forutsa at de som følger hans lære, iblant kunne komme til å oppleve konflikter i familien. (Matteus 10:32–36) Historikeren Will Durant skriver at i Romerriket ble kristendommen «anklaget for å forårsake splittelser i hjemmene» a, og i dag blir noen Jehovas vitner anklaget for det samme. Men betyr dette at det er vitnene som er årsak til problemene?

Den europeiske menneskerettighetsdomstol

 Den europeiske menneskerettighetsdomstol skulle i en bestemt sak ta stilling til anklagen om at Jehovas vitner splitter familier. I sin avgjørelse sa den at familiemedlemmer som ikke er Jehovas vitner, ofte forårsaker konflikter ved å nekte «å godta og respektere sin religiøse slektnings frihet til å gi uttrykk for og utøve sin religion». Domstolen tilføyde: «Denne situasjonen er vanlig i alle ekteskap der ektefellene har forskjellig tro, og Jehovas vitner er ikke noe unntak.» b Selv når Jehovas vitner blir møtt med religiøs intoleranse, går de inn for å følge dette bibelske rådet: «Gjengjeld ikke noen ondt med ondt. ... Hvis det er mulig, så hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere.» – Romerne 12:17, 18.

Hvorfor Jehovas vitner mener de bare bør gifte seg med en som har samme religion

 Jehovas vitner merker seg det Bibelen sier om å gifte seg ‘bare i Herren’, det vil si med en som har samme tro. (1. Korinter 7:39) Dette bibelske påbudet er praktisk. En artikkel som stod i Journal of Marriage and Family i 2010, sa for eksempel at par der partene har samme religion og følger samme religiøse skikker, som regel har et bedre forhold. c

 Men vitnene oppfordrer ikke dem som tilhører trossamfunnet, til å gå fra en ektefelle som ikke er et vitne. Bibelen sier: «Hvis en bror har en ikke-troende hustru og hun likevel samtykker i å bo sammen med ham, skal han ikke forlate henne; og hvis en kvinne har en ikke-troende mann og han likevel samtykker i å bo sammen med henne, skal hun ikke forlate sin mann.» (1. Korinter 7:12, 13) Jehovas vitner retter seg etter dette budet.

a Se Caesar and Christ, side 647.

b Se dommen i saken Jehovah’s Witnesses of Moscow and Others v. Russia, sidene 26–27, avsnitt 111.

c Se Journal of Marriage and Family, årgang 72, nummer 4 (august 2010), side 963.