Hopp til innhold

Har Jehovas vitner forandret Bibelen for at den skal stemme med det de tror?

Har Jehovas vitner forandret Bibelen for at den skal stemme med det de tror?

 Nei, det har vi ikke. Tvert imot, når vi har blitt klar over at det vi har trodd, ikke har stemt helt med Bibelen, er det troen vår vi har forandret.

 Vi begynte å utgi den engelske utgaven av Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter i 1950, men vi hadde studert Bibelen i mange år før det. Da brukte vi de oversettelsene som var tilgjengelige, og formet vår tro etter det som stod i dem. Tenk over noen eksempler på trosoppfatninger som Jehovas vitner har hatt lenge, og se om du synes at de stemmer med det Bibelen egentlig lærer.

  1.   Hva vi tror: Gud er ikke en treenighet. Den engelske utgaven av Vakttårnet for juli 1882 sa: «Våre lesere er klar over at selv om vi tror på Jehova Gud og Jesus og den hellige ånd, forkaster vi den lære at disse er tre Guder i én person, eller som noen uttrykker det, én Gud i tre personer.»

      Hva Bibelen sier: «Herren er vår Gud, Herren er én.» (5. Mosebok 6:4, Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 2011 [NO 2011]) «For oss er det én Gud, vår Far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.» (1. Korinter 8:6, NO 2011) Jesus selv sa: «Min Far er større enn jeg.» – Johannes 14:28, Norsk Bibel 88/07.

  2.   Hva vi tror: Det finnes ingen evig pine i et brennende helvete. Det engelske Vakttårnet for juni 1882 hadde en tittel som var basert på Romerne 6:23, nemlig: «Syndens lønn er døden.» Bladet sa: «Så klar og enkel den uttalelsen er. Så merkelig det er at så mange som hevder å ha tatt imot Bibelen som Guds Ord, fortsetter å motsi denne tydelige uttalelsen og holder fast ved at de tror, og at Bibelen lærer, at syndens lønn er evig liv i pine.»

      Hva Bibelen sier: «Den sjel som synder, den skal dø.» (Esekiel 18:4, 20, Bibelen – Guds Ord 2007) Den endelige straffen for dem som er imot Gud, er ikke evig pine, men «evig undergang». – 2. Tessaloniker 1:9, Erik Gunnes’ oversettelse.

  3.   Hva vi tror: Guds rike er en virkelig regjering, ikke bare en hjertetilstand. Det engelske Vakttårnet for desember 1881 sa om Guds rike: «Opprettelsen av dette riket vil naturligvis innebære at alle jordens riker blir omstyrtet.»

      Hva Bibelen sier: «I disse kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet skal gå til grunne og ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå til evig tid.» – Daniel 2:44, NO 2011.

Er Jehovas vitner avhengig av Ny verden-oversettelsen for å finne støtte for det de tror?

 Nei, for vi fortsetter å bruke mange oversettelser av Bibelen i vårt forkynnelsesarbeid. Selv om vi gir bort Ny verden-oversettelsen når vi tilbyr oss å studere Bibelen gratis med folk, studerer vi også gjerne med dem som foretrekker å bruke andre oversettelser.