Hopp til innhold

Hvorfor tar ikke Jehovas vitner imot blodoverføring?

Hvorfor tar ikke Jehovas vitner imot blodoverføring?

Vanlige misforståelser

Myte: Jehovas vitner vil ikke ha medisinsk behandling.

 Fakta: Vi ønsker den best mulige helsehjelp for oss selv og familien vår. Når vi har alvorlige helseproblemer, oppsøker vi leger som har erfaring i å gi medisinsk eller kirurgisk behandling uten bruk av blod. Vi er glad for framskritt som er blitt gjort på det medisinske området. Blodløse behandlingsmetoder som er utviklet spesielt med tanke på pasienter som er Jehovas vitner, blir faktisk nå brukt for å kunne hjelpe alle pasienter. I mange land kan nå hvem som helst velge blodløs behandling og dermed slippe risikoene ved en blodoverføring, for eksempel blodbårne sykdommer, immunreaksjoner og menneskelig svikt.

  Myte: Jehovas vitner mener at tro kan kurere sykdommer.

 Fakta: Vi driver ikke med troshelbredelse.

  Myte: Alternativer til blodoverføring er svært kostbare.

 Fakta: Medisinske behandlingsmetoder uten bruk av blod er kostnadseffektive. a

  Myte: Hvert år dør mange Jehovas vitner, deriblant barn, fordi de nekter å ta imot blodoverføring.

 Fakta: Denne påstanden er fullstendig grunnløs. Kirurger foretar regelmessig slike kompliserte inngrep som hjerteoperasjoner, ortopediske operasjoner og organtransplantasjoner uten å bruke blod. b Pasienter, både barn og voksne, som ikke har fått blodoverføring, klarer seg vanligvis like bra eller bedre enn dem som har fått blodoverføring. c Uansett er det ingen som kan si med sikkerhet at en pasient kommer til å dø fordi han ikke vil ha blod, eller at han kommer til å leve fordi han tar imot blod.

Hvorfor tar ikke Jehovas vitner imot blodoverføring?

 Først og fremst av religiøse grunner, ikke medisinske. Både Det gamle og Det nye testamente sier helt tydelig at vi skal avholde oss fra blod. (1. Mosebok 9:4; 3. Mosebok 17:10; 5. Mosebok 12:23; Apostlenes gjerninger 15:28, 29) Og Gud ser det slik at blodet representerer livet. (3. Mosebok 17:14) Så når vi ikke vil ta imot blodoverføring, er det både av lydighet mot Gud og av respekt for ham som livets Giver.

Holdningsendringer

Kompliserte operasjoner kan utføres med godt resultat uten blodoverføring.

 En gang var det vanlig at medisinske fagfolk betraktet metoder for å unngå blodoverføringer som ekstreme, ja som det rene selvmord, men dette har forandret seg i de senere årene. I 2004, for eksempel, stod det i en artikkel i et medisinsk tidsskrift at «mange av de metodene som er utviklet med tanke på pasienter som er Jehovas vitner, kommer til å bli standardbehandling i årene framover». d I 2010 stod det i tidsskriftet Heart, Lung and Circulation: «’Blodløs kirurgi’ bør ikke begrenses til J[ehovas] v[itner], men bør vurderes i all kirurgisk praksis.»

 Tusener av leger over hele verden bruker nå blodsparingsteknikker for å utføre kompliserte operasjoner uten blodoverføring. Slike alternativer til blodoverføring brukes selv i utviklingsland og er etterspurt av mange pasienter som ikke er Jehovas vitner.

a Se Transfusion and Apheresis Science, Volume 33, No. 3, p. 349.

b Se The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Volume 134, No. 2, pp. 287–288; Texas Heart Institute Journal, Volume 38, No. 5, p. 563; Basics of Blood Management, p. 2; Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, Volume 4, No. 2, p. 39.

c Se The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Volume 89, No. 6, p. 918; Heart, Lung and Circulation, Volume 19, p. 658.

d Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, Volume 4, No. 2, page 39.