Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hva sier Bibelen om blodoverføring?

Bibelens svar

Bibelen forbyr oss å innta blod. Vi kan derfor ikke ta imot verken fullblod eller noen av blodets hovedbestanddeler, enten det blir tilbudt som mat eller som transfusjon. Legg merke til følgende skriftsteder:

  • 1. Mosebok 9:4. Etter vannflommen gav Gud Noah og hans familie lov til å spise kjøtt av dyr, men forbød dem å spise blodet. Gud sa til Noah: «Kjøtt med dets sjel – dets blod – skal dere ikke spise.» Dette forbudet gjelder fortsatt hele menneskeheten, ettersom alle er etterkommere av Noah.

  • 3. Mosebok 17:14. «Dere skal ikke spise blodet av noe som helst slags kjød, for sjelen i all slags kjød er dets blod. Enhver som spiser det, skal avskjæres.» Gud så det slik at sjelen, eller livet, var i blodet og tilhørte ham. Denne loven ble riktignok bare gitt til israelittene, men den viser hvor alvorlig Gud så på forbudet mot å spise blod.

  •  Apostlenes gjerninger 15:20. «De skal avholde seg ... fra blod.» Gud gav de kristne det samme forbudet som han hadde gitt Noah. Historien viser at de første kristne ikke ville spise eller drikke blod og heller ikke bruke det til medisinske formål.

Hvorfor sier Gud at vi skal avholde oss fra blod?

Det finnes gode medisinske grunner til å ikke ta imot blodoverføring. Men den viktigste grunnen til at Gud sier at vi skal avholde oss fra blod, er at det som blodet representerer, er hellig for ham. – 3. Mosebok 17:11; Kolosserne 1:20.