Hopp til innhold

Har Jehovas vitner forbud mot visse filmer, bøker eller sanger?

Nei. Vår organisasjon går ikke igjennom visse filmer, bøker eller sanger for å bestemme hva enkeltpersoner skal unngå. Hvorfor ikke?

Bibelen oppfordrer hver enkelt til å øve opp «sine oppfatningsevner» til å skjelne mellom rett og urett. – Hebreerne 5:14.

I Bibelen kan kristne finne grunnleggende prinsipper som de kan tenke over når de skal velge underholdning. * På alle områder i livet er målet vårt å ‘fortsette å forvisse oss om hva som er antagelig for Herren’. – Efeserne 5:10.

Bibelen lærer at familieoverhoder har en viss myndighet, slik at de kan velge å ikke tillate visse typer underholdning i familien sin. (1. Korinter 11:3; Efeserne 6:1–4) Men utenfor familien er det ingen som har myndighet til å bestemme at visse filmer, sanger eller artister skal være uakseptable for Jehovas vitner generelt. – Galaterne 6:5.

^ avsn. 3 Bibelen fordømmer for eksempel alt som fremmer spiritisme, seksuell umoral eller vold. – 5. Mosebok 18:10–13; Efeserne 5:3; Kolosserne 3:8.