Hopp til innhold

Kan en person «melde seg ut» av Jehovas vitner?

Kan en person «melde seg ut» av Jehovas vitner?

 Ja. Man kan «melde seg ut» av vår organisasjon på to måter:

  •   Ved en formell henvendelse. En person kan gi beskjed, enten muntlig eller skriftlig, om at han eller hun ikke lenger ønsker å være et Jehovas vitne.

  •   Ved sine handlinger. En person kan gjøre noe som viser at han ikke lenger ønsker å være et Jehovas vitne. (1. Peter 5:9) Det kan for eksempel hende at en person melder seg inn i en annen religion og gir uttrykk for at han ønsker å fortsette å tilhøre den. – 1. Johannes 2:19.

Hva om en person slutter å forkynne og gå på møtene deres? Ser dere på den personen som en som har tatt avstand fra menigheten?

 Nei, det gjør vi ikke. Å ta avstand fra menigheten, eller å trekke seg fra den, er noe annet enn å bli svak i troen. De som for en periode ikke er så aktive lenger, har ofte ikke forlatt troen, men er kanskje motløse. I stedet for å unngå slike vil vi gi dem støtte og oppmuntring. (1. Tessaloniker 5:14; Judas 22) Hvis en person ønsker hjelp, vil menighetens eldste ta ledelsen i å gi åndelig hjelp. – Galaterne 6:1; 1. Peter 5:1–3.

 Men de eldste har ikke myndighet til å presse eller tvinge noen til å fortsette å være et Jehovas vitne. Hver enkelt må selv velge hvilken religion han vil ha. (Josva 24:15) Vi mener at de som tjener Gud, må gjøre det frivillig og av hjertet. – Salme 110:3; Matteus 22:37.