Hopp til innhold

Kan en person melde seg ut av Jehovas vitner?

Ja. Man kan melde seg ut av vår organisasjon på to måter:

  • Ved en formell henvendelse. En person kan gi beskjed, enten muntlig eller skriftlig, om at han eller hun ikke lenger ønsker å være et Jehovas vitne.

  • Ved sine handlinger. En person kan gjøre noe som viser at han ikke lenger ønsker å være et Jehovas vitne. (1. Peter 5:9) Det kan for eksempel hende at en person melder seg inn i en annen religion og gir uttrykk for at han ønsker å fortsette å tilhøre den. – 1. Johannes 2:19.

Hva om en person slutter å forkynne og gå på møtene deres? Ser dere på den personen som en som har meldt seg ut?

Nei, det gjør vi ikke. Å melde seg ut, eller å trekke seg, er noe annet enn å bli svak i troen. De som for en periode ikke er så aktive lenger, har ofte ikke forlatt troen, men er kanskje motløse. I stedet for å unngå slike vil vi gi dem støtte og oppmuntring. (1. Tessaloniker 5:14; Judas 22) Hvis en person ønsker hjelp, vil menighetens eldste ta ledelsen i å gi åndelig hjelp. – Galaterne 6:1; 1. Peter 5:1–3.

Men de eldste har ikke myndighet til å presse eller tvinge noen til å fortsette å være et Jehovas vitne. Hver enkelt må selv velge hvilken religion han vil ha. (Josva 24:15) Vi mener at de som tjener Gud, må gjøre det frivillig og av hjertet. – Salme 110:3; Matteus 22:37.