Judas 1:1–25

 Fra Judas, en slave for Jesus Kristus og en bror av Jakob,+ til de kalte+ som er elsket av Gud, vår Far,* og bevart for Jesus Kristus:+  Måtte dere i stadig større grad få barmhjertighet, fred og kjærlighet.  Mine kjære, jeg hadde et inderlig ønske om å skrive til dere om den frelsen vi har felles.+ Men nå ser jeg at det er nødvendig å skrive til dere for å oppmuntre dere til å kjempe en hard kamp for den troen+ som én gang for alle ble overgitt til de hellige.  For det har sneket seg inn visse mennesker blant dere, og ifølge Skriftene er det for lenge siden bestemt at disse skal bli dømt. Dette er ugudelige mennesker som bruker vår Guds ufortjente godhet* som en unnskyldning for skamløs oppførsel,*+ og de viser seg falske overfor vår eneste eier og Herre, Jesus Kristus.+  Jeg ønsker å minne dere om noe, selv om dere er fullstendig klar over alt dette: Jehova* reddet et folk ut av Egypt,+ men senere utslettet han dem som ikke viste tro.+  Og de englene som ikke tok vare på sin opprinnelige stilling, men forlot sin egen, rette bolig,+ dem holder han i varetekt med evige lenker i tykt mørke fram til dommen på den store dag.+  Det er på lignende måte med Sodọma og Gomọrra og byene rundt omkring, der folk i likhet med disse englene levde et liv i grov seksuell umoral* og fulgte unaturlige fysiske lyster.+ De fikk en evig ilds rettslige straff og er blitt et advarende eksempel for oss.+  Likevel gjør disse menneskene det samme. De hengir seg til drømmer, gjør kroppen uren, ser ned på myndighet og snakker hånlig om slike som Gud ærer.*+  Men da overengelen+ Mikael+ hadde en konflikt med Djevelen og diskuterte med ham om Moses’ døde kropp,+ våget han ikke å dømme ham på en hånlig måte.+ Han sa bare: «Måtte Jehova* refse deg.»+ 10  Men disse menneskene snakker hånlig om alt det som de i virkeligheten ikke forstår.+ Og det som de instinktivt forstår, lik fornuftløse dyr,+ det fortsetter de å ødelegge seg selv med. 11  Ve* dem! For de har fulgt i samme spor som Kain+ og har vært raske til å følge Bịleams urette kurs+ for å få lønn. Og de har gått til grunne ved å snakke opprørsk+ slik som Korah.+ 12  Disse er skjulte skjær ved kjærlighetsmåltidene deres,+ der de fester sammen med dere. De er hyrder som uten frykt+ bare sørger for seg selv, vannløse skyer som blir ført hit og dit av vinden.+ De er trær uten frukt sent om høsten, to ganger døde* og rykket opp med roten. 13  De er ville havbølger som skummer opp sin egen skam.+ De er stjerner uten fast kurs, og det dypeste mørke venter dem for evig.+ 14  Ja, Enok,+ den sjuende i rekken fra Adam, profeterte også om dem da han sa: «Jehova* kom med sine hellige myriader*+ 15  for å fullbyrde sin dom over alle+ og for å vise at alle de ugudelige var skyldige i alt det ugudelige de hadde gjort, og i alt det sjokkerende som disse ugudelige synderne hadde sagt mot ham.»+ 16  Disse menneskene mumler misfornøyd+ og klager over sin lodd i livet, samtidig som de følger sine egne lyster.+ De skryter og bruker store ord, og de smigrer andre* for å oppnå fordeler.+ 17  Men dere, mine kjære, husk det som tidligere er blitt sagt* av vår Herre Jesu Kristi apostler. 18  De pleide å si til dere: «I den siste tid skal det komme folk som håner og spotter, og som følger sine egne ugudelige lyster.»+ 19  Dette er de som skaper splittelse.+ De er dyriske* mennesker uten åndelighet.* 20  Men dere, mine kjære, bygg dere selv opp på grunnlag av deres aller helligste tro, og be i samsvar med hellig ånd,+ 21  så dere kan bli værende i Guds kjærlighet*+ mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet, som fører til evig liv.+ 22  Fortsett å vise barmhjertighet+ mot dem som tviler.+ 23  Frels dem+ ved å rive dem ut av ilden. Fortsett å vise barmhjertighet mot andre også, men vær på vakt når dere gjør det.* Dere skal til og med hate det klesplagget som er blitt tilflekket av kroppen.*+ 24  Gud kan vokte dere så dere ikke snubler, og han kan hjelpe dere så dere kan stå uten feil og mangler+ og med stor glede framfor hans herlighet.* 25  Han, den eneste Gud, er vår Frelser ved vår Herre Jesus Kristus, og Ham tilhører herlighet, majestet, makt og myndighet i all tidligere evighet og nå og i all evighet framover. Amen.  

Fotnoter

Bokst.: «Faren».
El.: «sjenerøse godhet».
El.: «frekk og respektløs oppførsel». Gresk: asẹlgeia. Se Ordforklaringer.
El.: «slike som er herlige».
El.: «fullstendig døde».
El.: «titusener».
El.: «beundrer personligheter».
El.: «som er blitt forutsagt».
El.: «fysiske».
Bokst.: «ånden».
El.: «leve på en slik måte at Gud vil fortsette å elske dere».
El.: «og gjør det med frykt».
El.: «de fysiske lystene».
El.: «i hans herlige nærhet».

Studienoter

Multimedia