1. Peter 5:1–14

5  Derfor, som en medeldste, et vitne om Kristi lidelser og en som har del i den herlighet som skal bli åpenbart,+ gir jeg de eldste blant dere denne oppfordringen:*  Vær hyrder for Guds hjord,+ som dere har ansvaret for. Tjen som tilsynsmenn,* ikke av tvang, men villig, for Guds øyne.+ Ikke gjør det av kjærlighet til uærlig fortjeneste,+ men med iver.  Dere skal ikke herske over dem som er Guds eiendom,*+ men være eksempler for hjorden.+  Og når overhyrden+ er blitt tilkjennegitt,* skal dere få herlighetens krans,* som aldri visner.+  På samme måte skal dere yngre menn underordne dere de eldre mennene.*+ Men dere skal alle kle dere i* ydmykhet overfor hverandre, for Gud står de stolte imot, men han viser de ydmyke ufortjent godhet.*+  Ydmyk dere derfor under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når den rette tid er inne.+  Kast alle deres bekymringer på ham,+ for han har omsorg for dere.+  Vær fornuftige, vær på vakt!+ Deres motstander, Djevelen, går rundt som en brølende løve og prøver å sluke noen.*+  Men stå ham imot,+ faste i troen. For dere vet at deres brødre* rundt om i hele verden gjennomgår de samme slags lidelser.+ 10  Men etter at dere har lidd en kort tid, skal all ufortjent godhets Gud, som kalte dere til å være forent med Kristus og til sin evige herlighet,+ selv fullføre deres opplæring. Han skal gjøre dere faste,+ han skal gjøre dere sterke,+ han skal stille dere på sikker grunn. 11  Makten tilhører ham for evig. Amen. 12  Gjennom Silvạnus,*+ som jeg regner som en trofast bror, har jeg skrevet til dere i få ord for å oppmuntre dere og for å forsikre dere om at Guds ufortjente godhet mot dere er sann. Stå fast i den. 13  Hun* som er i Babylon, og som er utvalgt i likhet med dere, sender dere sine hilsener, og det gjør også Markus,+ min sønn. 14  Hils hverandre med et kjærlig kyss. Måtte alle dere som er forent med Kristus, ha fred.

Fotnoter

El.: «formaningen».
El.: «Pass godt på den».
El.: «arv».
El.: «krone».
El.: «binde opp om dere med».
El.: «sjenerøs godhet».
El.: «de eldste».
El.: «og ser etter noen han kan sluke».
El.: «at samfunnet av deres brødre». Bokst.: «at brorskapet».
Også kalt Silas.
Sikter kanskje til en menighet.

Studienoter

Multimedia