Hopp til innhold

Er Jehovas vitner en sekt?

Er Jehovas vitner en sekt?

 Nei, Jehovas vitner er ikke en sekt. Vi er kristne som gjør vårt beste for å følge Jesu Kristi eksempel og å leve etter hans lære.

Hva er en sekt?

 Betegnelsen «sekt» betyr forskjellige ting for forskjellige mennesker. Men tenk over to vanlige oppfatninger om sekter og hvorfor disse ikke passer på oss.

  •   Noen oppfatter en sekt som en ny eller avvikende religion. Jehovas vitner har ikke funnet opp en ny religion. Vår religionsutøvelse følger tvert imot det mønsteret de kristne i det første århundre fastsatte. Det eksemplet de foregikk med, og deres lære kan vi lese om i Bibelen. (2. Timoteus 3:16, 17) Vi mener at Bibelen bør være autoriteten når det gjelder hva som er rett og galt i trosspørsmål.

  •   Noen oppfatter en sekt som en farlig religiøs retning med en menneskelig leder. Jehovas vitner ser ikke på noe menneske som sin leder. Vi følger isteden den normen Jesus fastsatte for sine etterfølgere da han sa: «Én er deres Leder, Kristus.» – Matteus 23:10.

 Jehovas vitner er på ingen måte en farlig sekt. De praktiserer en religion som er til nytte både for dem selv og for andre i samfunnet. Den tjenesten vi utfører, har for eksempel hjulpet mange til å overvinne skadelige vaner, som narkotika- og alkoholmisbruk. Vi arrangerer dessuten lese- og skrivekurs mange steder i verden, noe flere tusen har hatt nytte av. Og vi er raske med å gi katastrofehjelp. Vi gjør oss store anstrengelser for å ha en positiv innvirkning på andre, i tråd med Jesu befaling til sine etterfølgere. – Matteus 5:13–16.