Hopp til innhold

Er Jehovas vitner imot vaksiner?

Er Jehovas vitner imot vaksiner?

 Nei. Jehovas vitner er ikke imot vaksiner. Vi mener at hver enkelt kristen selv må avgjøre om han eller hun vil ta en vaksine eller ikke. Mange Jehovas vitner velger å vaksinere seg.

 Vi ønsker å få best mulig medisinsk behandling og er glade for de mange framskrittene legevitenskapen har gjort for å redusere risikoen for alvorlig sykdom. Vi er takknemlige for den store innsatsen helsepersonell gjør, spesielt i krisesituasjoner.

 Jehovas vitner samarbeider med helsemyndighetene. Etter at covid-19-pandemien brøt ut, har Jehovas vitner for eksempel oppfordret folk til å følge lokale smittevernregler, og de har publisert påminnelser om dette på hundrevis av språk på dette nettstedet. Disse påminnelsene har dreid seg om hvor viktig det er å holde fysisk avstand og å følge regler for sosiale sammenkomster, karantene, håndvask og bruk av munnbind, i tillegg til andre praktiske tiltak som myndighetene påbyr eller anbefaler. – Romerne 13:1, 2.

 I flere tiår har Jehovas vitners publikasjoner lagt vekt på disse prinsippene:

  •   Hver enkelt må selv ta avgjørelser i helsespørsmål. – Galaterne 6:5.

     «[Dette bladet] anbefaler ikke et bestemt medikament eller en bestemt behandling og gir heller ikke medisinske råd. Vårt mål er ganske enkelt å legge fram fakta og så overlate til leseren å foreta vurderinger og å treffe sin avgjørelse.» – Våkn opp! for 8. februar 1987.

     «Spørsmålet om hvorvidt du og dine barn bør la dere vaksinere, er noe du selv må avgjøre.» – Våkn opp! for 8. desember 1965.

  •   Vi ønsker å få medisinsk behandling fordi vi er glad i livet. – Apostlenes gjerninger 17:28.

     «Jehovas vitner benytter seg av fagfolk innen forskjellige medisinske områder for å få hjelp når de har helseproblemer. De er glad i livet og vil gjøre alt som er fornuftig og bibelsk, for å forlenge det.» – Vakttårnet for 1. mai 1976.

     «Jehovas vitner er derfor glad for å kunne ta medisiner og få medisinsk behandling. De vil gjerne ta vare på helsen og forlenge livet. Noen av Jehovas vitner er selv leger, i likhet med den kristne disippelen Lukas i det første århundre. ... Jehovas vitner har stor respekt for helsearbeideres harde arbeid og selvoppofrende innsats, og de er svært takknemlige for den hjelpen de får når de er syke.» – Vakttårnet for 1. februar 2011.