Hopp til innhold

Hvorfor feirer ikke Jehovas vitner jul?

Hvorfor feirer ikke Jehovas vitner jul?

Vanlige misforståelser

Myte: Grunnen til at Jehovas vitner ikke feirer jul, er at de ikke tror på Jesus.

 Fakta: Vi er kristne. Vi tror at det bare er gjennom Jesus Kristus man kan oppnå frelse. – Apostlenes gjerninger 4:12.

  Myte: Dere splitter familier ved å lære folk at man ikke skal feire jul.

 Fakta: Vi er svært opptatt av familien, og Bibelen hjelper oss til å bygge opp sterke familier.

  Myte: Dere går glipp av den fine julestemningen man oppnår ved å være gavmild og snill og ønske andre fred.

 Fakta: Vi prøver å være gavmilde og fredelige hver dag. (Ordspråkene 11:25; Romerne 12:18) Når det gjelder møtene våre og forkynnelsesarbeidet vårt, for eksempel, følger vi Jesu befaling: «Dere har fått det for intet; gi det for intet.» (Matteus 10:8) Og vi gjør folk oppmerksomme på at Guds rike er menneskenes eneste håp om at det skal bli fred på jorden. – Matteus 10:7.

Hvorfor feirer ikke Jehovas vitner jul?

  •   Jesus sa at vi skulle feire minnet om hans død, ikke om hans fødsel. – Lukas 22:19, 20.

  •   Jesu apostler og de andre første kristne feiret ikke jul. New Catholic Encyclopedia sier at «feiringen av Jesu fødsel ble innstiftet så sent som i 243 [evt.]», mer enn hundre år etter at den siste av apostlene døde.

  •   Det finnes ingen beviser for at Jesus ble født den 25. desember. Bibelen oppgir ikke fødselsdatoen hans.

  •   Fordi julen har sine røtter i hedenske skikker og ritualer, tror vi at Gud ikke godkjenner den. – 2. Korinter 6:17.

Hvorfor gjøre et nummer ut av det?

 Mange feirer jul selv om de vet at julen har hedensk bakgrunn og mangler støtte i Bibelen. De spør kanskje: Hvorfor ta et så upopulært standpunkt? Hvorfor gjøre et nummer ut av det?

 Bibelen oppfordrer oss til å tenke selv, til å bruke ‘vår fornuft’. (Romerne 12:1, 2) Den lærer oss å være opptatt av hva som er sant. (Johannes 4:23, 24) Så selv om vi bryr oss om hvordan andre ser på oss, følger vi Bibelens prinsipper, også når det betyr at vi blir upopulære.

 Vi for vår del velger å ikke feire jul, men vi respekterer andres rett til selv å bestemme hva de vil gjøre. Vi prøver ikke å hindre andre i å feire jul.