Hopp til innhold

Hvorfor avstår Jehovas vitner respektfullt fra å delta i nasjonalistiske seremonier?

Hvorfor avstår Jehovas vitner respektfullt fra å delta i nasjonalistiske seremonier?

 Jehovas vitner har respekt for de forskjellige lands myndigheter og deres nasjonale symboler. Vi godtar at andre velger å hilse flagget, synge nasjonalsangen eller sverge troskap mot landet sitt.

 Men Jehovas vitner velger å ikke delta i slike seremonier, for vi mener at det ville være i strid med Bibelen. Vi viser respekt for dem som tar et annet valg, og setter pris på å bli vist samme respekt for vårt standpunkt.

I denne artikkelen

 Hvilke prinsipper i Bibelen kommer inn i bildet?

 To viktige prinsipper i Bibelen som påvirker valget vårt, er:

  •   Det er bare Gud som har krav på og fortjener vår tilbedelse. Bibelen sier: «Det er Jehova din Gud du skal tilbe, og det er bare ham du skal tjene.» (Lukas 4:8) Troskapseder og nasjonalsanger har ofte en ordlyd som går ut på at man lover å la troskap mot et land komme foran alt annet. Jehovas vitner føler derfor at de ikke med god samvittighet kan delta i slike seremonier.

     Jehovas vitner ser det også slik at det å hilse flagget er en slags tilbedelseshandling, eller en form for avgudsdyrkelse, noe Bibelen forbyr. (1. Korinter 10:14) Noen historikere er enig i at nasjonale flagg i realiteten er religiøse symboler. «Flagget er nasjonalismens største trossymbol og sentrale gjenstand for tilbedelse», skrev historikeren Carlton J.H. Hayes. a Og forfatteren Daniel P. Mannix skrev om de kristne i det første århundre: «De kristne nektet å … ofre til [den romerske] keiserens skytsånd – noe som i dag stort sett svarer til å nekte å hilse flagget.» b

    Selv om Jehovas vitner ikke hilser flagget, vil vi ikke skade det, brenne det eller på noen annen måte vise mangel på respekt for det eller for noe annet nasjonalt symbol.

  •   Alle mennesker er like mye verdt i Guds øyne. (Apostlenes gjerninger 10:34, 35) Bibelen sier: «Fra ett menneske lot [Gud] hver nasjon av mennesker bli til.» (Apostlenes gjerninger 17:26) Jehovas vitner mener derfor at det ville være galt å opphøye én etnisk gruppe eller nasjonalitet over andre. Vi viser alle mennesker respekt og ære, uansett hvor de kommer fra eller bor. – 1. Peter 2:17.

 Hva om loven krever at man deltar?

 Jehovas vitner er ikke regjeringsfiendtlige. Vi mener at myndighetene hører med til «Guds ordning», som han tillater å eksistere. (Romerne 13:1–7) Vi mener også at de kristne skal rette seg etter det myndighetene sier. – Lukas 20:25.

 Men hva om noen av lovene i et land er i strid med Guds lover? I noen tilfeller er det mulig å sende inn en rettslig anmodning til myndighetene om å få gjort en tilpasning i loven. c Når det ikke er mulig å få til en endring, velger Jehovas vitner respektfullt å «adlyde Gud mer enn mennesker». – Apostlenes gjerninger 5:29.

 Prøver Jehovas vitner å markere et sosialt eller politisk standpunkt?

 Nei. Jehovas vitner tar ikke parti i sosiale og politiske saker. Når vi lar være å hilse flagget, synge nasjonalsangen eller avlegge troskapsed, er det ikke fordi vi er politiske aktivister. Vi velger å ikke delta i slike seremonier på grunn av troen vår, som er basert på Bibelen.

a Essays on Nationalism, sidene 107, 108.

b The Way of the Gladiator, side 212.