Hopp til innhold

Er Jehovas vitner kristne?

Er Jehovas vitner kristne?

 Ja. Vi er kristne fordi:

  •   Vi prøver å holde oss nøye til Jesu Kristi lære og etterligne hans væremåte. – 1. Peter 2:21.

  •   Vi tror at Jesus er den eneste veien til frelse, at det ikke er «noe annet navn under himmelen som er blitt gitt blant mennesker, som vi skal bli frelst ved». – Apostlenes gjerninger 4:12.

  •   De som blir Jehovas vitner, blir døpt i Jesu navn. – Matteus 28:18, 19.

  •   Vi ber i Jesu navn. – Johannes 15:16.

  •   Vi tror at Jesus er enhver manns Hode, det vil si at han er utnevnt til å utøve myndighet over ham. – 1. Korinter 11:3.

 Men det er mange ting som skiller oss ut fra andre religiøse grupper som kaller seg kristne. Vi tror for eksempel at Bibelen lærer at Jesus er Guds Sønn, ikke en del av en treenighet. (Matteus 16:16; Markus 12:29) Vi tror heller ikke at sjelen er udødelig, at det finnes noe grunnlag i Bibelen for å si at Gud piner mennesker i et brennende helvete, eller at de som tar ledelsen i religiøs virksomhet, skal ha titler som hever dem over andre. – Forkynneren 9:5; Esekiel 18:4; Matteus 23:8–10.