Hopp til innhold

Hvorfor besøker Jehovas vitner folk som allerede tror på Gud?

Hvorfor besøker Jehovas vitner folk som allerede tror på Gud?

 Vi har erfart at mange som allerede tror på Gud, liker å snakke om emner fra Bibelen. Vi respekterer selvfølgelig andres rett til å ha en annen tro enn oss, og vi tvinger ikke budskapet vårt på noen.

 Når vi snakker med andre om religion, prøver vi å følge Bibelens råd om å gjøre det med «et mildt sinn» og vise dem vi snakker med, «dyp respekt». (1. Peter 3:15) Vi er klar over at noen vil avvise det budskapet vi kommer med. (Matteus 10:14) Men vi vet ikke hvordan folk vil reagere, før vi har snakket med dem. Vi er også klar over at omstendigheter forandrer seg.

 En person kan for eksempel ha det for travelt til å snakke med oss én dag, men vil gjerne ha en samtale med oss en annen gang. Og folk møter kanskje nye problemer eller situasjoner som de må håndtere, og det kan få dem til å bli interessert i Bibelens budskap. Vi prøver derfor å snakke med folk mer enn én gang.