Hopp til innhold

Hvilket syn har Jehovas vitner på vitenskap?

Hvilket syn har Jehovas vitner på vitenskap?

 Vi har respekt for de framskritt som er blitt gjort på det vitenskapelige området, og vi tror på vitenskapelige funn som støttes av bevismateriale.

 Aschehoug og Gyldendals Store Norske leksikon definerer vitenskap som «systematisk, metodisk og kritisk undersøkelse, studium eller forskning». Selv om ikke Bibelen er noen vitenskapelig lærebok, oppmuntrer den oss til å studere naturen og til å dra nytte av andres vitenskapelige oppdagelser. Tenk over noen eksempler:

  •   Astronomi: «Løft deres øyne mot det høye og se. Hvem har skapt disse ting? Det er Han som fører deres hær fram, ja etter antall, og han kaller dem alle ved navn.» – Jesaja 40:26.

  •   Biologi: Salomo «pleide å tale om trærne, fra sederen som er på Libanon, til isopen som skyter fram på muren; og han pleide å tale om dyrene og om de flygende skapningene og om de andre dyrene som beveger seg, og om fiskene». – 1. Kongebok 4:33.

  •   Medisin: «De friske trenger ikke lege, men det gjør de syke.» – Lukas 5:31.

  •   Meteorologi: «Har du gått inn i forrådshusene for snøen, og har du også sett forrådshusene for haglet ...? Hvor er vel den veien hvor ... østavinden sprer seg over jorden?» – Job 38:22–24.

 Publikasjonene våre fremmer respekt for vitenskap ved at de noen ganger inneholder artikler som handler om naturen og om vitenskapelige framskritt. Foreldre blant Jehovas vitner oppfordrer barna sine til å ta til seg kunnskap, slik at de lettere kan forstå verden rundt seg. En rekke Jehovas vitner arbeider innenfor forskjellige vitenskapsgrener, deriblant biokjemi, matematikk og fysikk.

Vitenskapens begrensninger

 Vi tror ikke at vitenskapen kan gi svar på alle spørsmål som vi mennesker har. a Geologer, for eksempel, analyserer hva jorden er bygd opp av, mens humanbiologer studerer hvordan kroppen fungerer. Men hvorfor er jorden så fininnstilt med tanke på liv, og hvorfor fungerer de forskjellige kroppsdelene så godt sammen?

 Vi har kommet til den konklusjon at Bibelen er alene om å gi tilfredsstillende svar på disse spørsmålene. (Salme 139:13–16; Jesaja 45:18) Vi mener derfor at god utdannelse bør bestå av kunnskap om både vitenskapelige og bibelske spørsmål.

 I noen tilfeller kan det virke som om vitenskapen er i strid med Bibelen. Men noen tilsynelatende uoverensstemmelser kan bygge på misforståelser om hva Bibelen egentlig lærer. Bibelen lærer for eksempel ikke at jorden ble skapt på seks bokstavelige dager eller døgn. – 1. Mosebok 1:1; 2:4.

 Noen teorier som av folk flest blir betraktet som vitenskapelige, er for dårlig underbygd og blir forkastet av noen velrenommerte vitenskapsfolk. Vi er enige med mange biologer, kjemikere og andre vitenskapsfolk som har kommet til den konklusjon at livsformene ikke er blitt til ved tilfeldige mutasjoner og naturlig utvalg ettersom naturen bærer preg av intelligent design.

a Den østerrikske nobelprisvinneren i fysikk Erwin Schrödinger skrev at vitenskapen «er fryktelig taus om alt det vi virkelig er opptatt av, det som virkelig betyr noe for oss». Og Albert Einstein sa: «Av smertelig erfaring har vi lært at rasjonell tenkning ikke er tilstrekkelig til å løse problemene i vårt sosiale liv.»