Jesaja 45:1–25

45  Dette er hva jeg, Jehova, sier til min salvede, til Kyros,+ham som jeg har grepet i hans høyre hånd+for å legge nasjoner under ham,+for å avvæpne konger,*for å åpne de doble dørene foran ham,så portene ikke skal være stengt:   «Jeg skal gå foran deg,+og jeg skal jevne ut høydene. Kobberdørene skal jeg slå i stykker,og jernbommene skal jeg hogge av.+   Jeg skal gi deg skatter som er skjult i mørket,og rikdommer som ligger gjemt på hemmelige steder,+så du kan vite at jeg er Jehova,Israels Gud, den som kaller deg ved navn.+   For min tjener Jakobs skyld og for Israels, min utvalgtes, skyldkaller jeg deg ved navn. Jeg gir deg et æresnavn, enda du ikke kjente meg.   Jeg er Jehova, og det finnes ingen annen. Det finnes ingen annen Gud enn meg.+ Jeg skal gjøre deg sterk,* enda du ikke kjente meg,   for at folk skal vite,fra soloppgang til solnedgang,*at det ikke finnes noen utenom meg.+ Jeg er Jehova, og det finnes ingen annen.+   Jeg former lys+ og skaper mørke,+jeg gir fred+ og skaper ulykke.+ Jeg, Jehova, gjør alt dette.   Du himmel, la det regne ovenfra,+la rettferdighet strømme ned fra skyene. La jorden åpne seg så frelse kan vokse fram,og la den samtidig få rettferdighet til å spire.+ Jeg, Jehova, har fått det til å skje.»   Ve det mennesket som strider* mot sin Skaper,*for det er jo bare et potteskårblant de andre potteskårene på bakken! Skulle leiren si til Pottemakeren:* «Hva er det du lager?»+ Eller skulle hans verk si: «Du har ingen hender»?* 10  Ve den som sier til en far: «Hva er det du blir far til?»,og til en kvinne: «Hva er det du føder?»* 11  Dette sier Jehova, Israels Hellige,+ han som formet ham: «Spør du meg ut om det som skal komme,og gir du meg befaling om mine sønner+ og mine henders verk? 12  Jeg laget jorden+ og skapte menneskene på den.+ Med egne hender spente jeg ut himmelen,+og jeg gir befalinger til hele dens hær.»+ 13  «I min rettferdighet har jeg latt en mann stå fram,+og jeg skal gjøre alle hans veier jevne. Det er han som skal bygge min by+og befri mitt bortførte folk+ uten betaling eller bestikkelse»,+ sier hærstyrkenes Jehova. 14  Dette er hva Jehova sier: «Egypts fortjeneste* og Etiopias handelsvarer* og de høyvokste sabeerneskal komme til deg og bli dine. De skal gå bak deg i lenker. De skal komme og bøye seg ned for deg.+ Til deg skal de ærbødig si: ‘Gud er virkelig med deg,+og det finnes ingen annen, det finnes ingen annen Gud.’» 15  Du er virkelig en Gud som skjuler seg,Israels Gud, den som frelser.+ 16  De skal alle bli til skamme og bli ydmyket. Alle som lager avguder, skal gå bort i vanære.+ 17  Men Israel skal bli frelst av Jehova, de skal få en evig frelse.+ Dere skal aldri i evighet bli til skamme eller bli vanæret.+ 18  Dette sier Jehova,himmelens Skaper,+ den sanne Gud,han som formet jorden, som skapte den og grunnfestet den,+som ikke skapte den uten en hensikt,* men formet den til å være bebodd:+ «Jeg er Jehova, og det finnes ingen annen. 19  Jeg har ikke talt i det skjulte,+ i et mørkt land,jeg har heller ikke sagt til Jakobs etterkommere: ‘Søk meg, men det har ingen hensikt.’* Jeg er Jehova, som sier det som er sant, og kunngjør det som er rettferdig.+ 20  Samle dere og kom! Kom nærmere, dere som har sluppet fri fra nasjonene.+ De vet ingenting, de som går og bærer på gudebilderog ber til en gud som ikke kan redde dem.+ 21  Avlegg rapport, legg fram deres sak. Rådfør dere med hverandre, alle sammen. Hvem har forutsagt dette for lenge sidenog kunngjort det fra gammel tid? Er det ikke jeg, Jehova? Det finnes ingen annen Gud enn meg,en rettferdig Gud og en Frelser,+ det finnes ingen utenom meg.+ 22  Vend dere til meg og bli frelst,+ hele jorden,for jeg er Gud, og det finnes ingen annen.+ 23  Ved meg selv har jeg sverget,i rettferdighet har ordet gått ut av min munn,og det skal ikke vende tilbake:+ For meg skal hvert kne bøye seg,hver tunge skal sverge troskap+ 24  og si: ‘Hos Jehova er det sann rettferdighet og styrke. Alle som blir rasende på ham, skal komme fram for ham i skam. 25  På grunn av Jehova skal det vise seg at alle Israels etterkommere har gjort det rette,+og med stolthet skal de fortelle om ham.’»

Fotnoter

Bokst.: «løse beltet om kongers hofter».
Bokst.: «spenne beltet fast rundt deg».
El.: «fra øst til vest».
El.: «argumenterer».
El.: «ham som formet det».
El.: «ham som formet den».
El. muligens: «Eller skulle leiren si: ‘Ditt verk har ingen hank’?»
El.: «Hva har du fødselsveer for?»
El. muligens: «arbeidere».
El. muligens: «kjøpmenn».
El. muligens: «til å være tom».
El.: «Søk meg forgjeves.»

Studienoter

Multimedia