1. Kongebok 4:1–34

4  Kong Salomo hersket over hele Israel.+  Dette var de fremste embetsmennene* hans: Asạrja, Sadoks sønn,+ var prest.  Elihọref og Akịja, Sjisjas sønner, var sekretærer,+ og Jehọsjafat,+ Ạkiluds sønn, var riksskriver.  Benạja,+ Jehojạdas sønn, var leder for hæren, og Sadok og Abjạtar+ var prester.  Asạrja, Natans sønn,+ var satt over fogdene,* og Sabud, Natans sønn, var prest og kongens venn.+  Ạkisjar var satt over hoffet,* og Adonịram,+ Abdas sønn, var satt over dem som var pålagt å utføre pliktarbeid.+  Salomo hadde tolv fogder over hele Israel som sørget for mat til kongen og hans hoff. Hver av dem skulle sørge for mat én måned i året.+  Dette var fogdene: Hurs sønn i Ẹfraims fjellområde;  Dekers sønn i Makas, Sjaạlbim,+ Bet-Sjemesj og Elon-Bet-Hanan; 10  Heseds sønn i Arụbbot (han hadde Sokoh og hele Hefer-landet); 11  Abinạdabs sønn i Dor-skråningene (han ble gift med Salomos datter Tafat); 12  Baạna, Ạkiluds sønn, i Taạnak, Megịddo+ og hele Bet-Sjean,+ som ligger ved siden av Sạretan, nedenfor Jịsreel, fra Bet-Sjean til Abel-Mehọla og til Jọkmeam-området;+ 13  Gebers sønn i Ramot-Gịlead+ (han hadde teltbyene til Ja’ir,+ Manạsses sønn, som ligger i Gịlead;+ han hadde også Argob-området,+ som ligger i Basjan+ – 60 store byer med murer og kobberbommer); 14  Akinạdab, Iddos sønn, i Mahanạjim;+ 15  Akimạas i Nạftali (han ble gift med Basmat, en annen av Salomos døtre); 16  Baạna, Husjais sønn, i Asjer og Bẹalot; 17  Jehọsjafat, Parụahs sønn, i Jịssakar; 18  Sjịme’i,+ Elas sønn, i Benjamin;+ 19  Geber, Uris sønn, i Gịlead-landet,+ landet til amorittenes konge Sihon+ og Basjans konge Og.+ Det var også én fogd som var satt over alle disse andre fogdene i landet. 20  Juda og Israel var like mange som sandkornene ved havet.+ De spiste og drakk og gledet seg.+ 21  Salomo hersket over alle rikene fra Elven*+ til filisternes land og til Egypts grense. De betalte tributt* og tjente Salomo så lenge han levde.+ 22  Den daglige forsyningen av mat til Salomos hoff var 30 kor* fint mel og 60 kor vanlig mel, 23  10 oppfetede okser, 20 okser fra beitemarkene og 100 sauer, i tillegg til noen hjorter, gaseller, rådyr og oppfetede gjøker. 24  For han hersket over alt på denne siden av Elven,*+ fra Tifsah til Gaza,+ ja over alle kongene på denne siden av Elven. Og det var fred i alle områdene rundt ham.+ 25  Juda og Israel bodde trygt, hver og en under sin vinranke og sitt fikentre, fra Dan til Beer-Sjeba, så lenge Salomo levde. 26  Salomo hadde 4000* båser for vognhestene sine og 12 000 hester.*+ 27  Fogdene sørget for mat til kong Salomo og til alle som spiste ved kong Salomos bord. De hadde ansvaret for hver sin måned og passet på at det ikke manglet noe.+ 28  I samsvar med sin pålagte kvote brakte de også bygg og halm dit det trengtes til hestene, deriblant de hestene som trakk vogner. 29  Og Gud ga Salomo svært stor visdom og forstand og et hjerte med innsikt så omfattende* som sanden på havets strand.+ 30  Salomos visdom overgikk visdommen til alle Østens folk og all visdommen i Egypt.+ 31  Han var visere enn noe annet menneske, visere enn esrahitten Etan+ og visere enn Heman,+ Kalkol+ og Darda, sønnene til Mahol. Ryktet om ham spredte seg blant alle nasjonene rundt omkring.+ 32  Han laget* 3000 ordspråk,+ og tallet på sangene hans+ var 1005. 33  Han talte om trærne, fra sederen på Libanon til isopen+ som vokser på muren. Han talte om dyrene,+ fuglene,*+ krypene*+ og fiskene. 34  Folk fra alle nasjoner kom for å høre Salomos visdom, deriblant konger fra hele jorden som hadde hørt om hans visdom.+

Fotnoter

El.: «var fyrstene».
Dvs. lokale myndighetspersoner som representerte kongen.
El.: «husstanden».
Dvs. Eufrat.
En kor tilsvarte 220 liter. Se Tillegg B14.
Dvs. vest for Eufrat.
Dette tallet står i noen håndskrifter og i parallellberetningen. Andre håndskrifter sier 40 000.
El.: «hestfolk».
El.: «et hjerte som favnet så vidt».
El.: «framsa».
El.: «de flygende skapningene».
Omfatter muligens krypdyr og insekter.

Studienoter

Multimedia