Job 38:1–41

38  Da svarte Jehova Job ut av stormen:+   «Hvem er dette som fordunkler min hensiktog taler uten kunnskap?+   Gjør deg klar, vis deg som en mann. Jeg skal spørre deg, og du skal opplyse meg.   Hvor var du da jeg grunnla jorden?+ Fortell meg det, hvis du mener at du har innsikt.   Hvem fastsatte jordens mål – vet du det? Hvem strakte en målesnor ut over den?   Hva ble jordens sokler senket ned i,og hvem la dens hjørnestein,+   da morgenstjernene+ sammen ropte av gledeog alle Guds sønner*+ brøt ut i jubel?   Hvem sperret for havet med porter+da det brøt fram fra morslivet,   da jeg kledde det med skyerog svøpte det i tykt mørke, 10  da jeg bestemte grensen for detog satte dets bommer og porter på plass+ 11  og sa: ‘Hit kan du komme, men ikke lenger,her skal dine stolte bølger stanse’?+ 12  Har du noensinne* kalt på morgeneneller fortalt daggryet hvor det skal bryte fram,+ 13  så det kan ta tak i jordens enderog riste bort de onde?+ 14  Jorden forandrer seg som leire under et segl,og alt på den trer fram som detaljene på en kledning. 15  Men de ondes lys blir tatt fra dem,og deres løftede arm blir brukket. 16  Har du vært nede ved havets kildereller utforsket vanndypet?+ 17  Har du fått vite hvor dødens porter er?+ Har du sett portene til det dype mørket?*+ 18  Har du forstått hvilken utstrekning jorden har?+ Fortell meg det, hvis du vet alt dette. 19  I hvilken retning bor lyset?+ Og hvor holder mørket til? 20  Kan du finne stiene til stedet der de bor,og følge dem hjem? 21  Vet du dette? Var du født på den tiden,og har du levd i så mange år?* 22  Har du vært inne i forrådshusene for snøen+eller sett forrådshusene for haglet,+ 23  som jeg har spart til trengselens tid,til kampens og krigens dag?+ 24  Hvor blir lyset* spredt fra,og hvor kommer østavinden fra når den blåser over jorden?+ 25  Hvem har laget en renne for styrtregnetog en sti for tordenskyen,+ 26  så det kan regne der ingen bor,i ødemarken der det ikke finnes mennesker,+ 27  så tørre og øde områder kan mettesog gresset kan spire?+ 28  Har regnet en far?+ Og duggdråpene, hvem er far til dem?+ 29  Hvilket morsliv kommer isen fra,og hvem har født himmelens frost?+ 30  Hvem gjør vannets overflate hard som steinog dekker vanndypet med is?+ 31  Kan du knyte stjernebildet Kimas* båndeller løse stjernebildet Kesils* lenker?+ 32  Kan du føre fram et stjernebilde* til rett tideller lede stjernebildet Asj* og dets sønner? 33  Kjenner du de lovene som styrer himmellegemene?*+ Kan du innføre deres* myndighet på jorden? 34  Kan du rope til skyeneog få regnet til å øse ned over deg?+ 35  Kan du sende ut lyn? Vil de komme til deg og si: ‘Her er vi’? 36  Hvem la visdom i skyene*+og ga himmelfenomenene* forstand?+ 37  Hvem er så vis at han kan telle skyene,og hvem kan velte himmelens vannkrukker+ 38  så støvet flyter som gjørmeog jordklumpene klistrer seg sammen? 39  Kan du jage bytte for en løveeller mette ungløver+ 40  når de kryper sammen i hulene sineeller ligger på lur på skjulestedene? 41  Hvem sørger for mat til ravnen+når dens unger skriker til Gud om hjelpog flakser omkring fordi det ikke finnes noe å spise?

Fotnoter

Et hebraisk idiom som sikter til englene.
Bokst.: «i dine dager».
El.: «dødens skygge».
Bokst.: «dager».
El. muligens: «lynene».
Muligens stjernehopen Pleiadene (Sjustjernen) i stjernebildet Tyren.
Muligens stjernebildet Orion.
Muligens stjernebildet Store bjørn (Ursa Major).
Bokst.: «Massarot». I 2Kg 23:5 sikter et beslektet ord i flertall til stjernebildene i Dyrekretsen.
Bokst.: «himmelen».
El. muligens: «Hans».
El. muligens: «mennesket».
El. muligens: «sinnet».

Studienoter

Multimedia