Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Stemmer vitenskapen overens med Bibelen?

Bibelens svar

Ja, for selv om Bibelen ikke er en lærebok i naturvitenskap, er det den sier når den kommer inn på vitenskapelige emner, riktig. Her kommer noen eksempler som viser at vitenskapen og Bibelen stemmer overens, og noen eksempler på at de vitenskapelige faktaene som er omtalt i Bibelen, var svært forskjellige fra oppfatninger som var vanlige blant mange som levde på den tiden da Bibelen ble skrevet.

  • Universet har en begynnelse. (1. Mosebok 1:1) Mange gamle myter, derimot, sier ikke noe om at universet ble skapt, men forteller bare at et eksisterende kaos ble satt i system. Babylonerne trodde at de gudene som fødte universet, kom fra to hav. Ifølge andre myter kom universet fra et enormt egg.

  • Universet styres av forutsigbare naturlover som kan forklares, ikke av lunefulle guders innfall. (Job 38:33; Jeremia 33:25) Myter fra forskjellige deler av verden sier at menneskene står hjelpeløse overfor gudenes uforutsigbare og noen ganger hensynsløse handlinger.

  • Jorden henger i det tomme rom. (Job 26:7) I gammel tid var det mange som trodde at jorden var flat og ble holdt oppe av en kjempe eller et dyr, for eksempel en bøffel eller en skilpadde.

  • Elver og kilder forsynes med vann som fordamper blant annet fra havene, og som senere faller ned på jorden igjen som regn, snø eller hagl. (Job 36:27, 28; Forkynneren 1:7; Jesaja 55:10; Amos 9:6) Grekerne i gammel tid trodde at elvene fikk vann fra underjordiske hav, og denne oppfatningen levde videre helt til 1700-tallet.

  • Fjellene stiger og synker, og dagens fjell lå en gang i tiden under havet. (Salme 104:6, 8) Men ifølge mange myter skapte gudene fjellene slik de ser ut i dag.

  • Hygienetiltak beskytter helsen. Den loven som ble gitt til nasjonen Israel, inneholdt regler som sa at man skulle vaske seg etter at man hadde rørt ved et lik, sette personer med smittsomme sykdommer i karantene og kvitte seg med ekskrementer fra mennesker på en forsvarlig måte. (3. Mosebok 11:28; 13:1–5; 5. Mosebok 23:13) På den tiden da israelittene fikk denne loven, brukte egypterne på sin side en blanding som inneholdt ekskrementer fra mennesker, for å behandle åpne sår.

Er det vitenskapelige feil i Bibelen?

En ærlig undersøkelse av Bibelen viser at svaret er nei. Her er noen vanlige feiloppfatninger om Bibelens vitenskapelige nøyaktighet:

Myte: Bibelen sier at universet ble skapt på seks 24-timers dager.

Fakta: Ifølge Bibelen skapte Gud universet på et ukjent tidspunkt i fjern fortid. (1. Mosebok 1:1) I tillegg er de skapelsesdagene som er beskrevet i 1. Mosebok, kapittel 1, tidsperioder uten spesifisert lengde. Hele den perioden da jorden og himmelen ble skapt, omtales faktisk også som en «dag». – 1. Mosebok 2:4.

Myte: Bibelen sier at plantene ble skapt før solen, men solen er jo nødvendig for fotosyntesen. – 1. Mosebok 1:11, 16.

Fakta: Bibelen viser at solen, en av de stjernene som utgjør «himlene», ble skapt før plantene. (1. Mosebok 1:1) Et diffust lys fra solen nådde jordens overflate i løpet av skapelsens første «dag», eller tidsperiode. Atmosfæren klarnet gradvis, og på den tredje ‘dagen’ var sollyset sterkt nok til å kunne opprettholde fotosyntesen. (1. Mosebok 1:3–5, 12, 13) Først senere kunne solen ses tydelig fra jordens overflate. – 1. Mosebok 1:16.

Myte: Bibelen sier at solen kretser rundt jorden.

Fakta: Forkynneren 1:5 sier: «Solen har strålt fram, og solen har gått ned, og den kommer pesende til sitt sted, hvor den atter skal stråle fram.» Men denne uttalelsen beskriver rett og slett hvordan vi her på jorden oppfatter det – for oss ser det ut som om det er solen som beveger seg. Selv i dag bruker vi ordene «soloppgang» og «solnedgang» enda vi vet at det er jorden som kretser rundt solen.

Myte: Bibelen sier at jorden er flat.

Fakta: Bibelen bruker uttrykket jordens «ytterste ende» i betydningen «den fjerneste del av jorden», men det betyr ikke at jorden er flat eller har en kant. (Apostlenes gjerninger 1:8; fotnote) Et lignende billedlig uttrykk er «jordens fire ytterste ender», som brukes i betydningen hele jordens overflate. I dag kan vi bruke uttrykket «alle verdenshjørner» i en lignende betydning. – Jesaja 11:12; Lukas 13:29.

Myte: Bibelen sier at omkretsen av en sirkel er nøyaktig tre ganger diameteren, men det riktige forholdstallet er pi (π), omtrent 3,1416.

Fakta: Ifølge 1. Kongebok 7:23 og 2. Krønikebok 4:2 hadde «det støpte hav» en diameter på ti alen, og «det trengtes en snor på tretti alen til å nå rundt det». Disse målene ble kanskje rett og slett rundet av til nærmeste hele tall. Det er også mulig at omkretsen og diameteren er henholdsvis de innvendige og utvendige målene på dette ‘havet’.