Hopp til innhold

Er Jehovas vitner protestanter?

Er Jehovas vitner protestanter?

 Nei. Jehovas vitner er kristne, men vi betrakter oss ikke som protestanter. Hvorfor ikke?

 Protestantismen har blitt definert som en «religiøs bevegelse som forkaster katolisismen». Jehovas vitner er riktignok ikke enige i den katolske kirkes lære, men vi betrakter oss ikke som protestanter, og det av følgende grunner:

  1.   En rekke protestantiske læresetninger er uforenelige med det Bibelen faktisk lærer. Bibelen lærer for eksempel at «det er én Gud», ikke en treenighet. (1. Timoteus 2:5; Johannes 14:28) Og den viser tydelig at Gud ikke straffer de onde i et brennende helvete, men med evig tilintetgjørelse. – Salme 37:9; 2. Tessaloniker 1:9.

  2.   Vi protesterer ikke mot og forsøker ikke å forandre den katolske kirke eller noen annen religiøs gruppe. Det vi gjør, er rett og slett å forkynne det gode budskap om Guds rike, og vi prøver å hjelpe andre til å bygge opp tro på dette budskapet. (Matteus 24:14; 28:19, 20) Vi er ikke interessert i å forandre andre religiøse grupper, men i å lære oppriktige enkeltpersoner sannheten om Gud og hans Ord, Bibelen. – Kolosserne 1:9, 10; 2. Timoteus 2:24, 25.