Hopp til innhold

Finnes det et helvete? Hva er «helvete» ifølge Bibelen?

Bibelens svar

 Noen norske bibeloversettelser og flere eldre engelske oversettelser, for eksempel King James Version, bruker ordet «helvete» i noen vers. (Salme 16:10; Apostlenes gjerninger 2:27 *) Som bildet av den religiøse kunsten i denne artikkelen viser, tror mange at helvete er et sted der de onde blir straffet med evig ild. Men er det det Bibelen lærer?

I denne artikkelen

 Er helvete et sted med evig pine?

 Nei. Det hebraiske ordet «Sjeol» og det greske ordet «Hades», som i noen eldre bibeloversettelser er blitt oversatt med «helvete», sikter stort sett til «graven», det vil si menneskehetens felles grav. Bibelen viser at mennesker som er «i graven», ikke eksisterer lenger.

  •   De døde er uten bevissthet og kan derfor ikke føle smerte. «Verken arbeid eller tanke eller visdom eller kunnskap skal være i helvete.» (Forkynneren 9:10, Douay-Rheims Version) I det som her kalles «helvete», høres ingen lyder av mennesker som skriker av smerte. Bibelen sier tvert imot: «Måtte de onde bli til skamme, måtte de bli tause i graven [helvete, Douay-Rheims Version].» – Salme 31:17 (30:18, Douay-Rheims Version); Salme 115:17.

  •   Gud har sagt at det er døden som er straffen for synd, ikke pine i et brennende helvete. Gud sa til det første mennesket, Adam, at straffen for å bryte Guds lov var at han skulle . (1. Mosebok 2:17) Han sa ingenting om evig pine i et helvete. Senere, etter at Adam hadde syndet, fortalte Gud ham hva straffen ville bli: «Støv er du, og til støv skal du vende tilbake.» (1. Mosebok 3:19) Han kom ikke til å eksistere lenger. Hvis Gud i virkeligheten skulle sende Adam til et brennende helvete, ville Han helt sikkert ha sagt det. Gud har ikke forandret straffen for å bryte hans lover. Lenge etter at Adam hadde syndet, inspirerte Gud en bibelskribent til å si: «Den lønnen synden betaler, er døden.» (Romerne 6:23) Det er ikke nødvendig med mer straff, for «den som har dødd, er blitt frikjent fra sin synd». – Romerne 6:7.

  •   Forestillingen om evig pine er motbydelig for Gud. (Jeremia 32:35) Læren om et brennende helvete er i strid med Bibelens lære om at «Gud er kjærlighet». (1. Johannes 4:8) Han vil at vi skal tilbe ham av kjærlighet, ikke av frykt for evig pine. – Matteus 22:36–38.

  •   Gode mennesker kom til «helvete». De bibeloversettelsene som bruker ordet «helvete», antyder at trofaste mennesker, for eksempel Jakob og Job, regnet med at de kom til «helvete». (1. Mosebok 37:35; Job 14:13) Disse oversettelsene sier til og med at Jesus Kristus var i «helvete» i tiden mellom hans død og oppstandelse. (Apostlenes gjerninger 2:31, 32) Så det er tydelig at når «helvete» blir brukt i disse bibeloversettelsene, siktes det rett og slett til «graven». *

 Hva betyr Jesu lignelse om den rike mannen og Lasarus?

 Det var Jesus som fortalte denne lignelsen, og den står i Lukas 16:19–31. En lignelse er en fortelling som får fram en åndelig sannhet eller en etisk lærdom. Lignelsen om den rike mannen og Lasarus var ikke en hendelse fra virkeligheten. (Matteus 13:34) Du kan lære mer om denne lignelsen i artikkelen «Hvem var den rike mannen og Lasarus?»

 Er helvete et symbol på at man er atskilt fra Gud?

 Nei. Læren om at de døde er klar over at de er atskilt fra Gud, stemmer ikke med Bibelen, for den sier rett ut at «de døde vet slett ingen ting». – Forkynneren 9:5; Salme 146:3, 4.

 Er det noen som har blitt utfridd fra «helvete»?

 Ja. Bibelen inneholder detaljerte beretninger om ni personer som kom til graven (oversatt med «helvete» i noen bibler) og så fikk en oppstandelse til liv igjen. * Hvis de hadde vært bevisste da de var i graven, ville de kunne ha snakket om det de opplevde der. Men det er interessant at ingen av dem nevnte et eneste ord om pine eller at de hadde opplevd noe som helst annet. Hva var grunnen til det? Som Bibelen konsekvent lærer, hadde de vært uten bevissthet. Det var som om de hadde vært i dyp søvn. – Johannes 11:11–14; 1. Korinter 15:3–6.

^ De fleste nyere engelske oversettelser bruker ikke ordet «helvete» i Apostlenes gjerninger 2:27. Men noen bruker slike uttrykk som «graven» (New Century Version), «de dødes rike» (New International Version) og «de døde» (The Passion Translation). Andre bruker rett og slett det greske ordet «Hades». – Holman Christian Standard Bible, NET Bible, New American Standard Bible, English Standard Version.