Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hvorfor er det så mange kristne trossamfunn?

Hvorfor er det så mange kristne trossamfunn?

Bibelens svar

Jesu Kristi lære er blitt brukt som grunnlag for å danne mange forskjellige «kristne» trossamfunn. Men Bibelen viser at det bare er én sann form for kristendom. Tenk over tre av grunnene til at vi kan si det.

  1. Jesus sa at han lærte andre «sannheten», og de første kristne kalte sin religion for «sannheten». (Johannes 8:32; 2. Peter 2:2; 2. Johannes 4; 3. Johannes 3) Dette uttrykket viser at de som har en lære som er i strid med Jesu lære, ikke har en sann form for kristendom.

  2. Bibelen lærer at de kristne «må vise enighet i tale». (1. Korinter 1:10) Men mange kristne trosretninger er til og med uenige om noe så grunnleggende som hva det egentlig vil si å være kristen. Alle disse kan ikke ha rett. – 1. Peter 2:21.

  3. Jesus profeterte at det skulle bli mange som sa at de var kristne, men som likevel ikke holdt hans bud. Disse skulle han avvise. (Matteus 7:21–23; Lukas 6:46) Noen kom til å bli ført bak lyset av religiøse ledere som forvrengte sannheten for å fremme sine egne interesser. (Matteus 7:15) Og andre ville faktisk foretrekke noe annet enn den sanne kristendom fordi de da ville få høre det som passet dem, istedenfor sannheten fra Bibelen. – 2. Timoteus 4:3, 4.

I sin illustrasjon om hveten og ugresset forutsa Jesus at det skulle bli et stort frafall fra den sanne kristendom. (Matteus 13:24–30, 36–43) I en lang periode skulle det være umulig å se forskjell på sanne og falske kristne. Og akkurat som Jesus hadde sagt, ble det et stort frafall etter at apostlene døde. (Apostlenes gjerninger 20:29, 30) Det finnes forskjellige former for frafallen lære, men alle disse falske versjonene av kristendommen «har veket av fra sannheten». – 2. Timoteus 2:18.

Jesus forutsa også at forskjellen mellom sann og falsk kristendom etter hvert ville bli tydelig. Det har skjedd nå i vår tid, som blir omtalt som «en avslutning på en tingenes ordning». – Matteus 13:30, 39.