Hopp til innhold

Er Gud en treenighet?

Bibelens svar

Mange kristne trossamfunn lærer at Gud er en treenighet. Men Encyclopædia Britannica sier interessant nok: «Verken ordet treenighet eller den klart formulerte lære som sådan forekommer i Det nye testamente ... Læren utviklet seg gradvis i løpet av flere århundrer og gjennom mange kontroverser.»

Sannheten er at Bibelens Gud aldri blir framstilt som en del av en treenighet. Legg merke til disse bibelversene:

«Jehova vår Gud er én Jehova.» – 5. Mosebok 6:4.

«Du, som har navnet Jehova, du alene er Den Høyeste over hele jorden.» – Salme 83:18.

«Dette betyr evig liv, at de stadig tilegner seg kunnskap om deg, den eneste sanne Gud, og om ham som du har utsendt, Jesus Kristus.» – Johannes 17:3.

«Gud er bare én.» – Galaterne 3:20.

Hvorfor sier de fleste kristne trossamfunn at Gud er en treenighet?