Hopp til innhold

Er Jesus Den Allmektige Gud?

Bibelens svar

Jesu motstandere beskyldte ham for å gjøre seg selv lik Gud. (Johannes 5:18; 10:30–33) Men Jesus hevdet aldri at han var likestilt med Den Allmektige Gud. Han sa: «Faderen er større enn jeg.» – Johannes 14:28.

Jesu første etterfølgere så ikke på ham som likestilt med Den Allmektige Gud. Apostelen Paulus skrev for eksempel at etter at Jesus var blitt oppreist fra de døde, «opphøyde Gud ham [Jesus] ... til en høyere stilling». Det sier seg selv at Paulus ikke trodde at Jesus var Den Allmektige Gud. Hvordan skulle i så fall Gud ha kunnet opphøye Jesus til en høyere stilling? – Filipperne 2:9.