Hopp til innhold

HJELP FOR FAMILIEN | EKTESKAPET

Hvordan la være å ta med seg jobben hjem

 I vår teknologiske tidsalder forventer kanskje arbeidsgiveren din, kollegene dine eller kundene dine at du er tilgjengelig 24-7. Da blir det vanskelig å få til en god balanse mellom jobben og andre sider ved livet, deriblant ekteskapet.

 Hva du bør vite

 •   Teknologien kan føre til at det blir et uklart skille mellom den tiden man bruker på jobben, og den tiden man bruker på ekteskapet. Man kan lett komme til å se på hver oppringning, e-post eller tekstmelding man får etter arbeidstid, som noe man bare er helt nødt til å vie oppmerksomhet der og da.

   «Det enkle livet der en kommer hjem etter jobb og er sammen med familien, virker som noe helt umulig nå, for jobbmailer og jobbtelefoner kommer hele tiden, og ekteskapet kommer i andre rekke.» – Jeanette.

 •   For å ha balanse mellom jobb og familie må du ha kontroll over tiden din. Hvis du ikke har en plan, er det større sannsynlighet for at jobben skal gå ut over ekteskapet ditt.

   «Ektefellen din er som regel den første du forsømmer, for du tenker: ‘Han vil nok skjønne det. Han vil tilgi meg. Jeg skal jo være sammen med ham senere.’» – Holly.

 Tips til hvordan du kan finne balansen

 •   Prioriter ekteskapet. Bibelen sier: «Det som Gud har forent, skal ikke noe menneske skille.» (Matteus 19:6) Hvis du ikke vil la noe menneske «skille» deg fra ektefellen, hvorfor da la jobben din gjøre det?

   «Noen kunder mener at fordi de betaler deg, burde de kunne få tak i deg når som helst de trenger deg. Men fordi jeg prioriterer ekteskapet mitt, sier jeg til dem at jeg ikke er tilgjengelig på fridagene mine, men at jeg vil kontakte dem snart.» – Mark.

   Spør deg selv: Viser jeg ved det jeg gjør, at jeg ser på ekteskapet mitt som viktigere enn jobben?

 •   Si om nødvendig nei til arbeid. Bibelen sier: «De beskjedne har visdom.» (Ordspråkene 11:2) En måte å la beskjedenhet og visdom komme til uttrykk på kan være å si nei til noe arbeid eller å delegere noe av arbeidet sitt til andre.

   «Jeg er rørlegger, og hvis noen får akutt behov for min hjelp, blir de ganske stresset. Hvis jeg ikke klarer å hjelpe dem innen den tiden de ønsker, henviser jeg dem til en annen.» – Christopher.

   Spør deg selv: Er jeg villig til å si nei til ekstra arbeid hvis ektefellen min ville føle seg forsømt om jeg påtok meg det? Hva ville ektefellen min ha svart?

 •   Sett av tid til å være sammen. Bibelen sier: «Alt har sin tid.» (Forkynneren 3:1) Når du har stort arbeidspress, er det spesielt viktig at du planlegger å bruke tid sammen med ektefellen din.

   «Når alt kommer på en gang, pleier vi å bli enige om et tidspunkt da vi skal ha uforstyrret tid sammen – om det så bare er snakk om å spise middag sammen eller gå på stranden.» – Deborah.

   Spør deg selv: Setter jeg av tidspunkter da jeg kan gi ektefellen min full oppmerksomhet? Hva ville ektefellen min ha svart?

 •   Logg av. Bibelen sier: «Forsikre dere om hva som er viktigst.» (Filipperne 1:10) Kan du innimellom slå av de elektroniske enhetene dine, så du ikke blir distrahert av ting som har med jobben å gjøre?

   «Jeg anstrenger meg for å klare å slutte arbeidsdagen på et bestemt klokkeslett. På det tidspunktet slår jeg av varslene på telefonen.» – Jeremy.

   Spør deg selv: Føler jeg at jeg er nødt til å være pålogget i tilfelle sjefen eller en kunde skulle trenge meg? Hva ville ektefellen min ha svart?

 •   Gi rom for unntak. Bibelen sier: «La deres rimelighet bli kjent.» (Filipperne 4:5) Realistisk sett kan det av og til hende at jobbrelaterte ting går ut over tid du og ektefellen din kunne ha brukt sammen. Kanskje ektefellen din for eksempel har en type arbeid som gjør at han eller hun må være tilgjengelig etter arbeidstid. Ikke krev mer av ektefellen din enn det som er rimelig.

   «Mannen min har et lite firma, og ofte må han stille opp etter arbeidstid hvis noen trenger akutt hjelp. Noen ganger irriterer det meg, men siden vi uansett er mye sammen, går det bra.» – Beverly.

   Spør deg selv: Viser jeg at jeg har forståelse for den arbeidsmengden ektefellen min har, ved ikke å kreve for mye av ham eller henne? Hva ville ektefellen min ha svart?

 Samtaleguide

Tenk først over de følgende spørsmålene hver for dere. Snakk deretter sammen om svarene deres.

 • Har ektefellen din noen gang klaget over at du tar med deg jobben hjem? Er du i så fall enig?

 • På hvilke konkrete områder tror du at du kan gjøre forbedringer når det gjelder balanse mellom jobben og livet ellers?

 • Har du noen gang tenkt at det virker som om ektefellen din ikke klarer å la være å ta med seg jobben hjem? Hvilke tilfeller kan du i så fall komme på?

 • Hvis du synes at ektefellen din trenger å gjøre noen forandringer på dette området, hvilke forandringer synes du at han eller hun bør gjøre?